Posted on Leave a comment

Тахиони – Що е то?

Тахионите са елементарни частици, движещи се по-бързо от светлината. Според физиката те са носители на универсалната космична енергия, която предшества енергията на светлината. Тахионите притежават невероятна лечебна сила!

Тахионизацията реструктурира веществото на субатомно ниво и превръща тахионизираните субстанции в антени за тахиони. Могат да се тахионизират храни, вода, билки, витамини и други биоактивни субстанции за вътрешен прием, предмети за външно приложение – кристали, облекло, спално бельо, бижута и др.

Приемани вътрешно, тахионизираните продукти се усвояват от всички клетки или от точно определени тъкани и органи-мишени, превръщайки ги в антени, привличащи тахионна енергия към нашето биополе. Ето защо приемането на тахионизирани храни води до регенерация, балансиране и хармонизиране на организма отвътре и ни превръща в свръхпроводници на универсална / тахионна енергия.

Прилагани външно, тахионизираните продукти насищат с тахионна енергия пространството около тях и частите на тялото, намиращи се в него. Някои тахионизирани продукти образуват дифузен тахионен облак, други концентрират и насочват тахиони под формата на мощни потоци в определено направление.

Ползи от тахионизираните продукти:

  • На физическо ниво: намаляват стреса, успокояват болката, балансират, хармонизират и регенерират организма, възстановяват всички структури и обръщат ентропията (подмладяване).
  • На енергийно ниво: подравняват и възстановяват чакрите, връщат естественото им първоначално състояние на вертикалност, вследствие на което човек се превръща в свръхпроводник и предавател на универсална енергия,
  • На духовно ниво: възстановяване на хармонията, разширяване на съзнанието и ускоряване на собствената еволюция.

Човек представлява сложна система от фини организиращи енергийни полета (ФОЕП). На физическо ниво всяка клетка и всеки орган съществуват благодарение на своите ФОЕП. Същото важи и за останалите нива – емоционално, умствено и духовно. Общото ФОЕП поддържа като цяло човека жив и здрав (или болен) на физическо, емоционално, умствено и духовно ниво.  Чрез тези полета тахионната (универсална) енергия се усвоява и преобразува в съответните честоти и вибрации, характерни за дадените клетки и органи, както и за човека като цяло.

Тахиони и Енергиен Континуум

Когато човек е здрав и в добра форма, той лесно възприема тахионната енергия. Когато обаче неговите ФОЕП се увредят – например от болест, травма или неправилен начин на живот и хранене – те не могат да провеждат правилно жизнената сила към съответните структури – например, черен дроб – и така се получават хронични болести, остаряване и даже смърт. При болестите увреждането е във ФОЕП на засегнатите органи и системи, а при смъртта – в общото ФОЕП. Съответно след като човек умре, неговото ФОЕП вече не поддържа телата, органите и клетките му в едно цяло и постепенно те се разпадат. Органите още известно време са жизнеспособни, но и техните полета бързо се разрушават и започва разлагането.

Как да възстановим своите ФОЕП? – Има само 2 начина:
1. Чрез приемане на биогенни храни
2. Чрез използване на тахионизирани продукти, които дават възможност за по-голям приток на тахионна енергия (универсална енергия), която се преобразува в жизнена сила.
Най-добре е да се използват и двата метода едновременно!

Защо се намалява способността на ФОЕП да усвояват тахионна енергия?  Поради 2 причини:
1. Решение на Висшето АЗ да обърне внимание на човека върху даден проблем – най-често свързан с емоционален дисбаланс или неправилно мислене.
2. Неправилно хранене, стрес, преумора, вредни влияния от околната среда и пр.

Прилагането на тахионна енергия чрез употреба на тахионизирани продукти временно заобикаля блокажите и така ни дава време да осъзнаем нашите проблеми, които са истинските причини за боледуване, без да трябва да се разрушава тялото ни. Разбира се, най-добре е да се променим, като вземем съответните решения така, че да възстановим отново правилното протичане на енергиите през нашата енергийна система. В противен случай ефектът от тахионизираните продукти ще бъде временен.

Да разгледаме следния пример: жена, която поради много натрупани обиди, аборти, приемане на противозачатъчни и/или други причини е получила хормонален дисбаланс, а след известно време и рак на гърдата. Ако тя не направи хомеопатична детокс терапия заради абортите, хормоналните препрати и потискащата терапия, свързана с рака, ако не възстанови емоционалния си баланс (например, с лекове от цветя на Бах, афирмации, работа върху себе си), ако не прости обидите, колкото и да приема тахиони, тя няма да може да се излекува. Възможно е след време да получи метастази или рак на половите органи. Но ако работи върху себе си правилно, като същевременно прилага техионна енергия там, където е нужно, с времето хармоничното протичане на енергията през нейните фини тела и ФОЕП ще се възстанови и ракът постепенно ще бъде излекуван. В случая тахионите печелят време и поддържат като патерица съответните органи и системи. Например, тази жена може да носи тахионизирани дискове на мястото на тумора или операцията, както и върху съответните чакри, свързани със засегнатите области от тялото ѝ.

Друг пример: спортист получава травма по време на състезание. Прилагането на тахионизирани продукти ще помогне за много по-бързо възстановяване (доколкото е възможно, разбира се), но за да не се стига до подобни травми в бъдеще, този спортист трябва да се промени така, че да не ги предизвиква повече. Освен това, той трябва да се храни, да се упражнява и да приема и нужните хранителни добавки, както и да се движи и упражнява на чист въздух и на слънце.

Какъв е изводът? Тахионите помагат, но не може да се очаква да стане чудо, ако човек пуши цигари, употребява алкохол или наркотици, постонно се ядосва, ревнува, критикува, страхува се и пр., храни се безобразно, не се движи достатъчно и живее в замърсена среда. Но ако човек е в енергийна дупка или просто не му стигат силите поради различни причини, тахионите могат да го извадят и да му дадат недостигащата му енергия, докато се възстанови. А ако човек е здрав, той все пак има слаби места или претоварва определени части от организма си. И като ги подсилва с тахионна енергия, той може да живее много по-добре, да бъде по-здрав и по-добре да върши онова, за което е дошъл на този свят.

Posted on Leave a comment

По-редки хомеопатични лекарства

Тук изброяваме лекартвата, които поддържаме в потенции 30С и 200С. Тези лекарства се предписват сравнително рядко и затова не предлагаме други потенции. Според нас, ако те наистина са показани за вашия случай, тези две потенции покриват нуждите на практиката. За пациенти с по-слаба жизненост (напр. много възрастни или по-тежко болни) се започва с 30С и след като се убедим, че понасят добре лекарството, може да се опита 200С, отначало развор на 1 гранула в 100 мл. вода по 1 глътка да се държи в устата 2-3 пъти на ден, а ако това се понася добре, може да се премине към еднократна доза от 2 гранули, след което се чака няколко дни или седмици според случая.

Ако държите да приготвим някое лекарство специално за вас в потенция 1М, самото приготвяне ще струва 50 лв. (за да се покрият разходите на аптеката), а полученото лекарство в потенция 1М ще струва 15 лв.

Ето списък на по-редките лекарства по азбучен ред. Ако търсите някое конкретно лекарство, вижте на съответната начална буква по-надолу или го напишете в търсачката.

Abelmoschus moschatus Абелмосхус мосхатус

Abies canadensis Абиес канадензис

Abies nigra Абиес нигра

Acalypha indica Акалифа индика

Acer pseudoplatanus semen (Sycamore seed) Ацер псевдоплатанус семен

Acetanilidum Ацетанилидум

Agnus castus Агнус кастус

Ailanthus glandulosa Аилантус гландулоза

Aletris farinosa Алетрис фариноза

Allium sativum Алиум сативум

Alumen Алумен

Aluminium silicatum Алуминиум силикатум

Ambrosia artemisifolia Амброзия артемизифолия

Ammoniacum gummi Амонякум гуми

Ammonium bromatum Амониум броматум

Ammonium carbonicum Амониум карбоникум

Ammonium muriaticum Амониум муриатикум

Amylenium nitrosum Амилениум нитрозум

Anagallis arvensis Анагалис арвензис

Anantherum muriaticum Анантерум муриатикум

Angustura vera Ангустура вера

Anhalonium lewinii Анхалониум левинии

Anthemis nobilis Антемис нобилис

Anthracinum Антрацинум

Antipyrinum Антипиринум

Apium graviolens Апиум гравеоленс

Apocynum androsaemifolium Апоцинум андросемифолиум

Apocynum cannabinum Апоцинум канабинум

Apomorphinum Апоморфинум

Aqua marina Аква марина

Aranea scinencia Аранеа сциненция

Arctium lappa Арктиум лапа

Aristolochia clematis Аристолохия клематис

Arsenicum bromatum Арсеникум броматум

Arsenicum hydrogenisatum Арсеникум хидрогенизатум

Arsenicum sulphuratum flavum Арсеникум сулфуратум флавум

Arum triphyllum Арум трифилум

Arundo mauritanica Арундо мавританика

Asclepias tuberosa Асклепиас тубероза

Astacus fluviatilis Астакус флувиатилис

Asterias rubens Астериаз рубенс

Atropinum Атропинум

Aurum arsenicum Аурум арсеникум

Aurum bromatum Аурум броматум

Aurum iodatum Аурум йодатум

Azadirachta indica Азадирахта индика

Bacillus gaertner (Bach) Бацилус гертнер (Бах)

Bacillus morgan (Bach) Бацилус морган

Bacillus morgan-gaertner Бацилус морган-гертнер

Bacillus mutabile (Bach) Бацилус мутабиле (Бах)

Bacillus number 7 Бацилус №7

Bacillus proteus (Bach) Бацилус протеус (Бах)

Benzinum nitricum Бензинум нитрикум

Benzinum Бензинум

Berberis aquifolium Берберис аквифолиум

Blatta americana Блата американа

Boricum acidum Борацикум ацидум

Brachyglottis repens Брахиглотис репенс

Butyricum acidum Бутирикум ацидум

Cadmium sulphuratum Кадмиум сулфуратум

Cainca Каинка

Cajuputum Кайупутум (Каджупутум)

Calcarea caustica Калкареа каустика

Calcarea hypophosphorosa Калкареа хипофосфороза

Carbolicum acidum Карболикум ацидум (Фенолум)

Carboneum dioxygenisatum Карбонеум диоксигенизатум

Carboneum oxygenisatum Карбонеум оксигенизатум

Cardiospermum halicacabum Кардиоспермум халикакабум

Castor equi Кастор екви

Ceanothus americanus Цеанотус американус

Cedron Цедрон

Chininum arsenicosum Хининум арсеникозум

Chininum sulphuricum Хининум сулфурикум

Chionanthus virginica Хионантус виргиника

Chloralum hydratum Хлоралум хидратум

Chlorum Хлорум

Clostridium difficile Клостридиум дифициле

Cobaltum phosphoricum Кобалтум фосфорикум

Comocladia dentata Комокладиа дентата

Crotalus cascavella Кроталус каскавела

Cundurango Кундуранго

Cuprum arsenicosum Купрум арсеникозум

Curare Кураре

Daphne indica Дафне индика

Elaterium Елатериум

Epiphegus virginiana Епифегус виргиниана

Eucalyptus Евкалиптус

Euonimus europaeus Еуонимус европеус

Eupatorium purpureum Еупаториум пурпуреум

Euphorbium officinalis Еуфорбиум официналис

Eupionum Еупионум

Fagopyrum esculentum Фагопирум ескулентум

Ferrum iodatum Ферум йодатум

Ferrum picricum Ферум пикрикум

Gambogia Гамбогиа

Gnaphalium polycephalum Гнафалиум полицефалум

Gossypium herbaceus Госипиум хербацеус

Gratiola officinalis Гратиола официналис

Grindelia robusta Гринделия робуста

Guajacum officinale Гуаякум официнале

Gymnocladus canadensis Гимнокладус канадензис

Heloderma horridum Хелодерма хоридум

Iberis amara Иберис амара

Iodoformium Йодоформиум

Jalapa Ялапа (Джалапа)

Jatropha curcas Ятрофа куркас

Justicia adhatoda Юстиция адхатода

Lactuca virosa Лактука вироза

Laurocerasus officinalis Лауроцеразус официналис

Leptandra virginica Лептандра виргиника

Lolium temulentum Лолиум темулентум

Lycopersicum esculentum Ликоперсикум ескулентум

Menyanthes trifoliata Мениантес трифолиата

Molybdenum metallicum Молибденум металикум

Myrica cerifera Мирика церифера

Myristica officinalis Миристика официналис

Nitromuriaticum acidum Нитромуриатикум ацидум

Ocimum canum Оцимум канум

Oleander Олеандер

Oleum animale Олеум анимале

Oleum jecoris aselii Олеум йекорис аселии

Origanum majorana Ориганум майорана

Osmium metallicum Осмиум металикум

Oxytropis lambertii Окситропис ламбертии

Paris quadrifolia Парис квадрифолиа

Phellandrium aquaticum Феландриум акватикум

Pilocarpus jaborandi Пилокарпус яборанди

Piper methisticum Пипер метистикум

Polygonum hydropiperoides Полигонум хидропипероидес

Ptelea trifoliata Птелеа трифолиата

Pulex irritans Пулекс иританс

Ranunculus scleratus Ранункулус склератус

Salix nigra Саликс нигра

Sanicula aqua Саникула аква

Santoninum Сантонинум

Scilla (squilla) maritima Сцила маритима

Senecio aureus Сенецио ауреус

Senecio cineraria Сенецио цинерариа

Senega Сенега

Skatolum Скатолум

Stannum iodatum Станум йодатум

Stellaria media Стелария медия

Succinum Сукцинум

Sumbul moschatus Сумбул мосхатус

Symphoricarpus racemosus Симфорикарпус рацемозус

Syzygium jambolanum Сизигиум ямболанум

Tela araneae само 200С Тела аранее

Teucrium marum verum Теукриум марум верум

Thiosinaminum Тиосинаминум

Thymolum Тимолум

Trichomonas vaginalis Трихомонас вагиналис

Vespa crabro Веспа крабро

Vipera aspis (vipera redi) Випера аспис (реди)

Xanthoxylum fraxineum Ксантоксинум фраксинеум

Zanthoxylum americanum Зантоксилум американум

Zincum arsenicosum Зинкум арсеникозум

Zincum chromicum Зинкум хромикум

Zincum phosphoricum Зинкум фосфорикум

Zincum picricum Зинкум пикрикум

Zincum sulphuricum Зинкум сулфурикум

Zizia aurea Зизиа ауреа

Posted on Leave a comment

Пост-COVID синдром

Пост-COVID синдром или продължителен COVID, се отнася до симптоми, които продължават повече от три седмици след диагностицирането на COVID-19. Честотата на пост-COVID синдрома е от 10 до 35%, а при хоспитализирани пациенти може да достигне 85%. Умората е най-честият симптом, последван от остатъчна диспнея, психични проблеми, болка в гърдите и обонятелна и вкусова дисфункция. Повече от една трета от пациентите с пост-COVID синдром имат съществуващи съпътстващи заболявания, като най-чести са хипертонията и захарният диабет. Освен удължената продължителност на симптомите, оскъдните публикувани данни показват, че повечето пациенти с пост-COVID синдром имат добра прогноза без допълнителни усложнения или фатални резултати.

Пост-COVID синдромът изглежда е мултисистемно заболяване, което се проявява дори след относително леко остро заболяване. Вероятно пост-COVID синдрома се дължи на цитокини. Симптомите при тези, които не са били хоспитализирани, могат да продължат повече от четири седмици, а при хоспитализирани случаи – осем или повече седмици след изписването. Пост-COVID синдромът не се ограничава до тежки пациенти с остър COVID-19. Симптомите по време на острото заболяване COVID-19 при пациенти, които впоследствие развиват пост-COVID синдром, са предимно леки, показват подобрение с времето и без идентифицирани предиктори (14). Документирани са случаи на обонятелна и вкусова дисфункция след асимптоматична инфекция със SARS-CoV-2 (12,13).

Пациентите с COVID-19 могат да развият синдром на хронична умора/миалгичен енцефаломиелит, който се проявява с продължителен рецидив на изтощение, когнитивна дисфункция, депресия и други симптоми след минимално количество активност. Умората е най-честият симптом на пост-COVID синдром. Умората е докладвана до седем месеца след началото на COVID-19 и причинява значителна инвалидност. Много пациенти продължават да изпитват умора и след първите седем месеца, което изисква задълбочено изследване. Мъжкият пол и съпътстващите заболявания, като хипертония и захарен диабет, са значително свързани с умората. Потенциалните причини в патофизиологията на заболяването могат да включват хормонални нарушения, дисфункция на имунната система, инфекции и аномалии на нервната система (10).

Диспнея и болка в гърдите

Респираторните и физически последици може да са по-чести сред пациентите, които са били хоспитализирани за COVID-19. Симптоми като диспнея и намалена толерантност към физически упражнения, свързани с COVID-19, все още може да се съобщават при значителна част от пациентите, хоспитализирани за COVID-19 до четири месеца след изписване от болницата, като най-честата е намалената поносимост към упражнения. Остатъчната диспнея продължава при приблизително 10% и 40% от оцелелите от COVID-19, които съобщават, че са я преживели по време на острата фаза на COVID-19 съответно два и четири месеца. Нов или влошен задух е значителен симптом при хоспитализирани пациенти дори няколко седмици след изписването, засягайки до 42,6% от пациентите в отделението и до 46% от пациентите в интензивно отделение. Болката в гърдите засяга до 22% от оцелелите след два месеца. Последствията от COVID-19, като респираторно и физическо функционално увреждане, са свързани с остатъчно увреждане на белите дробове и могат да повлияят на психологичното здраве поради намалено качество на живот на оцелелите от COVID-19. Хроничната обструктивна белодробна болест се очертава като рисков фактор, допринасящ за тежко увреждане на белодробната функция при пациенти с пост-COVID синдром; дали тези пациенти са изложени на повишен риск от прогресираща белодробна фиброза ще изисква по-продължително проследяване.

Психиатрични симптоми и посттравматично стресово разстройство

Основният механизъм на персистиращи психиатрични симптоми при пациенти с COVID-19, включително посттравматични симптоми, депресия, тревожност и когнитивно увреждане, вероятно ще бъде многофакторен и може да включва директните ефекти на вирусна инфекция, имунологичен отговор, кортикостероидна терапия, престой в отделението за интензивни грижи, социална изолация и стигма. Нарушенията на съня, тревожността и депресията могат да засегнат до 26% от пациентите, дори до шест месеца след COVID-19. Клиничните признаци на стресовите разстройства са развитие на обсесии и принуди, недоверие към други хора, намалена социална активност, затруднена концентрация, агресия, раздразнителност, употреба на вещества и когнитивен дефицит. Посттравматично стресово разстройство, което се отнася до категория психиатрични състояния, предизвикани от травма или други стресиращи фактори, може да възникне след възстановяване от животозастрашаващо заболяване, включително COVID-19.

Има голяма вероятност симптомите на психиатрични, неврологични и физически заболявания, както и възпалителни усложнения на мозъка при пациенти с пост-COVID синдром, да увеличат суицидни мисли и поведение при тази група пациенти, но също и при оцелелите от COVID-19 без пост-COVID синдром.

Неврологичните симптоми и субклиничната когнитивна дисфункция след инфекция с COVID-19 вероятно са резултат от множество и взаимодействащи си причини, по-специално директно увреждане от вируса на кората и съседните субкортикални структури, косвени ефекти, дължащи се на системно увреждане на нервната система и психологическа травма. Рискът при жените е по-голям. Няма доказателства за връзката на персистиращите психологически симптоми с подлежащо психиатрично или психологическо заболяване. По отношение на неврологичните последици има преобладаване на мъжете при неврологични усложнения на пост-COVID синдром, включително синдром на Гилен-Баре.

Редки неврологични клинични синдроми

Като невро-възпалително разстройство се съобщават нови неврологични симптоми; цереброваскуларни нарушения (напр. исхемичен инсулт, мозъчен васкулит и кръвоизлив), променен психичен статус (напр. енцефалит, енцефалопатия, гърч, миоклонус), засягане на периферната нервна система (напр. синдром на Гилен-Баре, миозит) и невропсихиатрична депресия, (засягане на личността) са основните съобщени неврологични прояви, свързани с COVID-19, но тежките неврологични състояния са редки и обикновено се приписват на непреки патогенни механизми като системно възпаление и постинфекциозен автоимунен механизъм.

Синдромът на Гийен-Баре с късно начало е рядко, но признато усложнение на острата SARS-CoV-2 инфекция. Етиологията на синдрома на Guillain-Barré е сложна и най-вероятно е причинена от имунно-медиирана реакция, вторична спрямо предшестваща инфекция. Съобщавани са и случаи на синдром на опсоклонус-миоклонус, постинфекциозно неврологично усложнение на COVID-19, което може да бъде свързано с имунно-медииран механизъм. Осъзнаването на възможността за такова разстройство и запознаването с неговата клинична картина може да помогне за по-добра диагноза и подходящ избор на подходяща имунотерапия.

Остър напречен миелит също се съобщава като усложнение след COVID. Характеризира се с остър възпалителен процес на гръбначния мозък, който може да бъде класифициран в различни етиологично различни групи. Миелитът със съмнение за автоимунна основа е най-честата форма. Миелитът обикновено се проявява като пост- или параинфекциозно състояние чрез имунологичен процес, който е насочен към периферната нервна система и последващ вирусен възпалителен процес може да доведе до невронална смърт или лезии на гръбначния тракт.

Дисфункция на обонянието и вкуса

Възстановяването на обонятелната и вкусовата дисфункция може да продължи повече от един месец след началото на загубата на мирис и вкус, и може да засегне до 11% от пациентите след шест месеца след изписване от болницата. Нито полът, нито възрастта са били фактор за обонятелния резултат. Механизмът как SARS-CoV-2 предизвиква обонятелна дисфункция може да бъде свързан с частична загуба на обонятелни рецепторни неврони в обонятелния епител и клетките, които експресират два известни протеина, използвани от SARS-CoV-2 за инфектиране на човешки клетки (ACE2 и TPMRSS2) на периферно ниво. Механизмът, чрез който SARS-CoV-2 води до увреждане на вкуса, все още е неясен. Може да е чрез директно увреждане на органа за вкус, тъй като ACE2 рецепторите са идентифицирани в устата и на езика.

Други чести персистиращи симптоми на пост-COVID синдром включват също стомашно-чревни симптоми, по-специално диария и повръщане, които могат да продължат до една трета от пациентите два месеца след изписването.

Характеристики на пациенти с пост-COVID синдром

Повече от една трета от пациентите с персистиращи симптоми имат съществуващи съпътстващи заболявания. Най-честите съпътстващи заболявания при голяма част от пациентите с пост-COVID синдром включват хипертония, захарен диабет, сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания и затлъстяване. Хипертония и захарен диабет са докладвани при до 35 и 26% от пациентите с персистиращи симптоми след COVID, докато сърдечно-съдови и белодробни заболявания съответно при 16 и 9% от тях.

Продължителните симптоми след COVID могат да бъдат свързани с възраст 40–60 години, хоспитализация при поява на симптомите, тежък COVID-19 и задух или необичайна аускултация. Въпреки че възрастта е основен фактор, имащ отношение със смъртността, свързана с COVID-19, персистирането на симптомите след COVID не е по-високо при по-възрастните пациенти. Настоящите данни показват, че до 70% от нискорисковите пациенти с COVID-19, като хора на възраст 40-50 години без съществуващи медицински състояния, имат симптоми, включително умора, задух, болка в гърдите и обонятелна и вкусова дисфункция до шест месеца след първоначалната инфекция.

Подтипове последствия от COVID-19

Има пет категории продължителен синдром на COVID-19: Тип 1 включва пациенти с различна продължителност на възстановяване, което пряко се отнася до тежестта на инфекцията, увреждането на органите и основните медицински състояния; Тип 2 се характеризира със симптоми, които продължават шест седмици от началото на заболяването; Тип 3 показва период на покой или почти пълно възстановяване след първоначална инфекция, последвано от повторение на симптомите, които персистират най-малко три месеца (Тип 3A) или най-малко шест месеца (Тип 3B); Тип 4 включва пациенти, които първоначално са асимптоматични към момента на положителен тест за SARS-CoV-2, но развиват симптоми един до три месеца (тип 4A) или поне три месеца по-късно (тип 4B), които продължават за различна продължителност на периода; и Тип 5 включва пациенти, които нямат или имат малко симптоми по време на положителен тест за SARS-CoV-2 и преживяват внезапна смърт през следващите 12 месеца

Прогноза за пациенти с пост-COVID

По отношение на прогнозата на пост-COVID синдрома, освен продължителните симптоми, оскъдните публикувани данни показват, че повечето пациенти с пост-COVID синдром имат добра прогноза без допълнителни усложнения или фатални резултати.

Последици за професионалистите в първичната здравна помощ

Настоящите данни показват, че приблизително 10% от пациентите с COVID-19 може да имат персистиращи симптоми след три седмици, което е доста подценено, като се има предвид, че половината от случаите на COVID-19 не са официално диагностицирани. Освен това системите за наблюдение не следят рутинно дългосрочните усложнения на COVID-19 и се съобщават само късни или дългосрочни смъртни случаи. Важно е пациентите с пост-COVID синдром да бъдат проспективно и систематично наблюдавани, за да се оцени неговата честота, клиничен спектър и прогноза в дългосрочен план.

Управлението на пост-COVID синдрома като нов клиничен синдром включва клиницисти и други здравни специалисти с различен произход. Клиничните и опитни познания на здравните специалисти са важен ресурс както за предоставяне на здравни услуги, така и за изследвания.

Въз основа на ограничените настоящи доказателства и на преобладаващите клинични находки на пациентите се очаква, че много пациенти с персистиращи симптоми след COVID ще бъдат лекувани от специалисти в първичната здравна помощ, във връзка с лечението на съществуващи или нови съпътстващи заболявания. Въпреки това, в контекста на пандемията от COVID-19, първичното здравеопазване ще бъде подложено на допълнително напрежение от лошо контролирани дългосрочни условия, необходимостта от управление на случаите на COVID-19, разширените социално-икономически неравенства, дължащи се на COVID-19 и свързания с това отговор , ефектите от пост-COVID и доставката на ваксини срещу COVID-19.

Настоящите научни доказателства за COVID-19 се фокусират главно върху спешни и институционални медицински грижи, пренебрегвайки основната и ключова роля на първичната здравна помощ, в здравната система, по-специално значението на екипно базираната първична помощ (напр. семейни лекари, психолози, физиотерапевти, диетолози и други лекари специалисти). В резултат на бързо променящите се междупрофесионални роли на специалистите в първичната здравна помощ, има спешна нужда от насоки за клинични, поведенчески и психични здравни нужди, свързани с пост-COVID синдром.

Лечението на пациенти с пост-COVID синдром трябва да бъде прагматично и симптоматично, като се избягва прекомерното изследване. Трябва да се изключат сериозни усложнения и алтернативни причини за продължаващи симптоми. Трябва да се изследват нови или влошаващи се симптоми; те могат да показват забавени последици като сърдечни усложнения или пневмония. За тези, които са имали сериозно респираторно заболяване, трябва да се има предвид рентгенография на гръдния кош на 12 седмици. Изследванията, въпреки че не винаги са необходими, могат да помогнат за определяне на причините за персистиращи симптоми и за изключване на сериозни проблеми като белодробна емболия и миокардит; те включват кръвни изследвания, напр. пълна кръвна картина, електролити, чернодробна и бъбречна функция, тропонин, С реактивен протеин, креатинин киназа, D-димер, мозъчни натриуретични пептиди и феритин, за оценка на възпалителни и протромботични състояния и други тестове, включително ЕКГ, рентгенография на гръдния кош и изследвания на урината.

Психичните състояния, свързани с COVID-19, също са често срещани проблеми в първичното здравеопазване. Наблюдава се нарастване на проблемите с психичното здраве и се очаква да продължи да се увеличава в отговор на COVID-19. Настоящите данни показват, че пандемията от COVID-19 ще увеличи необходимостта от остро и дългосрочно управление на психичното здраве за пациенти с COVID-19 в рамките на първичното здравно обслужване. От здравните специалисти в международен план се признава, че въздействието върху психичното здраве може да бъде толкова значително, колкото самия SARS-CoV-2. Пациентите със симптоми след COVID може да не са в състояние да се занимават с работа и семейни дейности или може да са преживели семейна загуба, както и загуба на работа и финансови затруднения и следователно може да се нуждаят също от социална и финансова подкрепа. Трябва да се обърне внимание на факта, че младите пациенти, които са били здрави преди заболяването си, могат да бъдат третирани като хипохондрици.

Тежестта на други здравни състояния, които не са свързани с COVID-19, нарасна, тъй като рутинните услуги бяха преустановени в пика на пандемията и пациентите избягваха общи практики, болнични амбулаторни пациенти и спешни отделения. Консултациите за първична медицинска помощ на човек според данните на националната здравна система на Обединеното кралство бяха намалени с приблизително 30% след блокирането. Ето защо, в допълнение към пост-COVID синдрома, е важно да се оптимизира управлението на хроничните състояния. Сътрудничеството с пациента за разработване на индивидуализиран план за управление в подкрепа на възстановяването е от решаващо значение чрез мултидисциплинарен екип, включващ физиотерапевти, физиолози и диетолози, социални работници, амбулаторни рехабилитационни лекари и други здравни специалисти.

Необходими са бъдещи изследвания за изясняване на патогенезата, клиничния спектър и прогнозата на пост-COVID синдрома. Необходими са и маркери за бърза диагностика на пост-COVID синдром и проследяване на свързаната заболеваемост и прогноза.

Ограничения

Ограниченията на този преглед включват факта, че повечето налични публикувани доказателства се отнасят до хоспитализирани случаи на COVID-19. Високият процент на недостижими нехоспитализирани или недиагностицирани пропуснати пациенти може да доведе до пристрастия. В допълнение, информацията, предоставена тук по отношение на клиничния спектър на пост-COVID синдрома, се основава на настоящи доказателства, но може да бъде променена, когато повече информация стане достъпна в бъдеще.

Заключение

Синдромът след COVID, който засяга приблизително 10% от пациентите с COVID-19, не се ограничава до пациенти с тежък остър COVID-19. Симптомите на пост-COVID синдрома обикновено са леки, показват подобрение с времето и без идентифицирани предиктори. Умора, диспнея, болка в гърдите, проблеми с психичното здраве и продължителна обонятелна и вкусова дисфункция са най-честите симптоми на пост-COVID синдрома. Очаква се, че първичната здравна помощ ще играе жизненоважна роля в лечението на пациенти с пост-COVID синдром.

Пациентите с пост-COVID синдром трябва да се лекуват симптоматично, като се избягват прекомерни изследвания и се вземат предвид вече съществуващи или нови съпътстващи заболявания. Има нужда от насоки за диагностициране и управление на пост-COVID синдрома въз основа на установени критерии, които да подкрепят предоставянето на подходящи здравни услуги. В допълнение, регистрите за активно и системно проследяване на пациенти с COVID-19 са наложителни, за да се оцени честотата, клиничния спектър и резултата от пациентите с пост-COVID синдром.

Posted on Leave a comment

Аптека АВИТА – по-здрав живот в по-здрав свят!

 „Висшият идеал на лекуването е бързо, нежно и трайно възстановяване на здравето”д-р Самуел Ханеман

АПТЕКА „АВИТА” е плод на сътрудничеството на съмишленици, обединени от идеята за безопасна щадяща медицина и популяризация на естествения природосъобразен начин на живот. Импулс за създаване на аптеката е запознаването с иновативния метод на Хомеопатична Детокс Терапия (ХДТ) и лично с автора на системата – нидерландския хомеопат Тон Янсен. Неговите последователи и ученици, видни лекари и хомеопати с дългогодишна практика, напредват в своето обучение, подкрепят развитието и усъвършенстването на хомеопатията да посреща адекватно предизвикателствата на настоящия 21-ви век.

АПТЕКА„АВИТА” предлага традиционни хомеопатични лекарства, а също и екстемпорални форми – приготвени на място по рецепта, базирани на утвърдени, реномирани световни доставчици с доказана добра производствена практика и дългогодишен опит:

АПТЕКА „АВИТА” осигурява индивидуални хомеопатични лекарства по рецепта – благодарение на собствена потенцираща машина, наподобяваща движението на човешката ръка, в аптеката се изработват лекарства за индивидуалните нужди на конкретни пациенти по предписания на хомеопати, специализирали Хомеопатична детокс терапия. Всеки може да поръча нужните му хомеопатични лекарства, произведени специално за него в нужните потенции (от най-ниските до 10М) за своята уникална схема за хомеопатична детокс терапия (ХДТ). При нас изработваме хомеопатични лекарства за всякакви нужди, например:  

  • дълго употребявани химически лекарства, хормонални препарати, вредни химикали
  • токсини от различен произход; 
  • често повтарящи се медицински манипулации или специфични упойки (например, при зъболечение) и др.

АПТЕКА „АВИТА” предоставя КОМПЛЕКТИ от класически хомеопатични лекарства на своите клиенти, на родителите на малки деца и хората, редовно използващи хомеопатия – за всеки случай и бърза реакция:

Нашите комплекти са съставени от едни от най-опитните български лекари хомеопати след внимателно проучване на световния опит в съответните области, затова може да разчитате, че те ще ви бъдат полезни в много случаи.

АПТЕКА „АВИТА” предлага не само качествени хомеопатични лекарства, ценна информация, полезни книги, но и възможност за сътрудничество и взаимополезни връзки.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ! НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАС!

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ И КУРСОВЕ! АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ОНЛАЙН БЮЛЕТИН!

НЕКА ЗАЕДНО ПОДКРЕПЯМЕ ЖИВОТА С НЕЖНАТА МЕДИЦИНА НА БЪДЕЩЕТО!

Posted on Leave a comment

Детска аптечка – брошура за сваляне

Уважаеми родители,

Благодарим ви за интереса към нашата детска хомеопатична аптечка. Можете да свалите листовката за детската хомеопатична аптека оттук.

Попитайте вашия хомеопат кои още хомеопатични лекарства са нужни за детето ви, а защо не и за вас! Ако се регистрирате в сайта ни, когато купувате детската хомеопатична аптечка, ще получите 10% отстъпка от цената на допълнително поръчаните лекарства за децата ви.

Това предложение важи за всеки, който си е закупил детска хомеопатична аптечка, в срок от две седмици след покупката й! Така ще имате предостатъчно време за да се уточните с хомеопата на вашите деца.

Моля да поръчате допълнителните лекарства по телефона, защото така ще можем да потвърдим, че вече сте си закупили детската хомеопатична аптечка. При това трябва да знаете както имената на лекарствата, така и потенциите, които са ви препоръчани от вашия хомеопат.

С пожелания за отлично здраве,
екипът на Хомеопатична аптека АВИТА