Posted on Leave a comment

Хомеопатия за всички

Хомеопатия за всички

какво трябва да знаем, ако се лекуваме с хомеопатия

Анхира – София

 

Холистичната медицина

Холистичната медицина (от гръцки език холос – цялостен) разглежда човека като органично единство на тяло, емоции, ум и дух, а здравето като следствие от хармонията в живота. Тя се стреми да възстанови тази хармония чрез комплекс методи, въздействащи на всички аспекти на човешката природа и съобразени с индивидуалните особености на всеки.

За да се отстранят истинските причини за боледуване и се постигне излекуване е необходимо да се изследват най- съществените проблеми на всички нива на съществуване – физическо, емоционално, умствено и духовно. Затова е важно пациентът да сътрудничи в процеса на лечението и да разбере, че самият той е отговорен за здравето си.

Различните нива са подредени в йерархия по важност:

 1. Умствено-духовно (свързано с мисълта и творчеството)
 2. Емоционално (свързано с чувствата и настроенията)
 3. Физическо (органи и системи на физическото тяло)

Такава йерархия съществува и на всяко отделно ниво. На физическо ниво най-важни са централно разположените добре защитени органи (мозък, сърце), а не така важни са периферните (кожа, лигавици). На емоционално ниво апатията е по- лоша от раздразнителността, а на умствено ниво егоизмът по- лош от слабата памет.

Разболяването върви отвън-навътре (от маловажни органи системи към централни) и отдолу-нагоре в йерархията (от физическо към духовно ниво). Възможно е човек с големи телесни недъзи да е по-здрав и щастлив от друг, който е физически здрав, но умствено и емоционално съсипан.

Правилно лечение е това, при което най-напред се усеща подобрение на душевно ниво и общ прилив на сили. Като се повиши жизнеността на организма, болестта се ограничава периферно ниво и не застрашава живота. При това отделни физически оплаквания може временно да се влошат или да появи обрив по кожата (болестта “излиза навън”).

Определение и мярка за здраве

Видният съвременен хомеопат Джордж Витулкас свързва здравето със свободата и творчеството. Той дава следното определение за здраве:

На физическо ниво: благополучие, постигнато в резултат на освобождаване от болката.

На емоционално ниво: ведрина и спокойствие, постигнати в резултат на освобождаване от прекалено силните изпепеляващи страсти (емоционални страдания).

На умствено ниво: пълно единение с Истината, постигнато в резултат на освобождаване от себичността.

Истински здравият човек съчетава в себе си двете божествени качества Любов и Мъдрост. Това е идеал, към който трябва да се стреми всяко лечение. Колкото повече човек се приближава до него, толкова по-здрав става; и обратно – колкото повече се отдалечава от него, толкова повече се влошава неговото здраве.

Мярка за здравето на всеки човек е способността му за творчество, полезно не само за самия него, но и за другите. Всеки сравнително здрав човек се стреми по-скоро да създава, отколкото да руши. Разрушителността е болестно състояние, независимо дали е насочена срещу себе си или срещу другите.

Здравият човек естествено успява да се придържа към “златната среда”. Той се стреми към баланс на духовното, материалното и биологичното в себе си и към хармонични и конструктивни взаимоотношения с другите и заобикалящия го свят. Нито прекаленият егоизъм, нито прекаленият алтруизъм са белег на духовно здраве.

Прекаленото фанатично залитане към материализъм, секс, работа, религия или каквото и да било сочи заболяване, дори когато човек физически изглежда здрав. Потискането на естествените пориви (поради прекалено строго възпитание или нехармонично партньорство) води до нещастия и сериозни проблеми със здравето, които се нуждаят от лечение.

Хомеопатия – това пък какво беше?

Хомеопатията (от гръцки език хомео – подобен и патос – страдание) е метод за профилактика, лечение и подобряване на здравето чрез прилагане на доказани1 потенцирани2 хомеопатични лекарства, които се подбират индивидуално според Закона на подобието3.

Основният принцип на класическата4 хомеопатия гласи Minimum, Simplex, Simile – т.е. при всяко болестно състояние се предписва в минимална доза само едно хомеопатично лекарство, индивидуално подбрано според съвкупността от симптоми на физическо, емоционално и умствено ниво.

Хомеопатията се нарича също “нежна медицина” (нежна в случая не означава слаба – напротив, това е много мощен лечебен метод), защото тя не вреди и не натоварва организма. При нея не съществуват проблеми като токсични ефекти от натрупване на вредни химикали, лекарствена зависимост или резистентност на болестотворните микроби (голямо предимство пред антибиотиците), увреждане на имунитета, възрастови ограничения и противопоказания.

Хомеопатично лечение може да се прилага от първия до последния ден на живота.

То протича в съответствие с природните закони, премахва някои дълбоки причини за боледуване и винаги укрепва жизнеността на организма. Икономически е по-изгодно за пациентите и семействата им (особено при хронично болни), тъй като намалява или премахва нуждата от постоянно приемане на вредни и скъпи алопатични лекарства.

1 Доказани са лекарства, които са фармакологично изпитани върху здрави доброволци и получените резултати са записани в Материя медика.

2 Потенциране (динамизиране) означава обработване на първоначалната субстанция чрез последователни сукусии (удари, тръскания) и разреждане в определено съотношение – потенция Х (1:10), С (1:100), LМ (1:50000) и пр.

3 Закон на подобието: вещество, предизвикващо определени симптоми у здрави изпитатели, действа лечебно при болни с подобни симптоми.

4 В хомеопатията има и други подходи освен класическия.

На кого да се доверим?

Според международните изисквания образованието по хомеопатия трае поне 2-3 години (плюс 2 години медицински минимум за не медици). Добрият хомеопат се изгражда след още няколко години ежедневна практика.

В България има различни хомеопати:

 • дипломирани хомеопати-медици (лекари, стоматолози, фармацевти, фелдшери, акушерки и мед. сестри).
 • дипломирани хомеопати-не медици, допълнително изучавали основните медицински дисциплини.
 • студенти по хомеопатия (не работят сами, а под ръководството на достатъчно опитни преподаватели).
 • “хомеопати” без дипломи, които обикновено не заслужават доверие. Някои може и да са медици, а други да нямат елементарни медицински знания.

Обърнете внимание кога и от кого са издадени дипломите на вашия хомеопат, колко години е изучавал хомеопатия и от колко време я практикува. Не разчитайте толкова на реклами в медиите, а най-вече на препоръки от познати, които са били излекувани, и на личните си впечатления.

За правилността на самото лечение не е толкова важно хомеопатът същевременно да е и лекар-алопат5. Затова може да се доверите и на не медици с добра репутация, ако сте сигурни в добросъвестността им, особено когато работят в сътрудничество с лекари-хомеопати. Това е утвърдена практика в много страни по света (някои водещи съвременни хомеопати не са лекари алопати, но обикновено си сътрудничат с такива поради научни, практични и правни причини).

Ако обаче сте сериозно болен, обърнете се към опитен лекар-хомеопат с по-голям клиничен стаж – той може да ви назначи изследвания, да прецени кои лекарства не бива да спирате и при нужда да ви насочи към друг специалист.

5 Алопатия – от гръцки език алос – различен – такива лечебни методи, които не са съобразени със Закона на подобието.

Какво се лекува с хомеопатия?

Хомеопатията лекува не просто отделни симптоми и болести, а болния човек като цяло с всичките му оплаквания – физически и психически. Тя коригира и функционални нарушения, и сериозни патологични промени в тъканите и органите. Укрепва организма като го стимулира специфично на енергийно ниво и подобрява способността му за саморегулация.

Изгледите за оздравяване са по-големи при навременно започване на лечение, преди пациентът да е бил подтиснат и изтощен от страничните ефекти на алопатични6 лекарства.

Благоприятно се повлияват (профилактика, излекуване или облекчение) почти всички остри и хронични физически и психически заболявания, спешни състояния и травми. В някои случаи само с една-единствена минимална доза се постига лечебен ефект, траещ с месеци и дори години.

Ето някои показания за хомеопатично лечение:
 • заболявания на всички органи и системи – грип, ангина, бронхит, пневмония, астма, екзема, алергия, псориазис, цистит, гастрит, мигрена, дисменорея, импотентност, неврози и пр.
 • състояния, възникнали в резултат на силен стрес (шок, гняв, уплаха, скръб, фрустрация, нещастна любов и др.).
 • тежки и нелечими с други методи заболявания (облекчаване на страданията, в някои случаи излекуване).
 • оплаквания във връзка с критичните периоди в живота: начало, пубертет, климактериум, край.
 • проблеми, свързани с бременността, раждането и после родовия период (у майката и бебето).
 • при децата: често боледуване, лоши сливици, изоставане в развитието, трудно учене, поведенчески проблеми и др.

6 Правилното хомеопатично лечение увеличава шансовете за излекуване независимо от диагнозата. Впрочем за болния е най-важно да бъде излекуван, а не непременно да му бъде поставена диагноза.

Помогнете си, за да ви помогнем

Човек е отговорен за собственото си здраве, но често забравя това. Съществуват природни закони, които не може да се пренебрегват безнаказано. Понякога лошото здраве се дължи най-вече на невежество и немарливост. Не можем да очакваме чудо от нито един лечебен метод, ако живеем противоестествено. И най-мощното лекарство може да бъде антидотирано7 от внезапен или постоянен стрес, умствена и физическа преумора, недоспиване, обездвижване, тровене с черни мисли, цигари, алкохол, некачествена храна и т.н.

Живият човек представлява динамична енергийна система, която постоянно взаимодейства на различни нива с околната среда. Хомеопатичните лекарства ни помагат да реагираме по-адекватно на физическо ниво, да се разкрепостим духовно и емоционално, да осъзнаем и преодолеем болестни модели, на които сме робували. Те са един мощен начин да се въздейства на здравето – но не винаги предлагат чудо.

Има болести, към които всеки човек е възприемчив. При определени условия въпреки правилното лечение те могат да влошат жизнеността даже на най-устойчивия организъм. За да не става това, разумно е да се прилагат допълнителни методи за укрепване на здравето.

Други болести засягат само хора, които са специфично предразположени. Това важи особено при т. нар. миазми, свързани с краста, туберкулоза, гонорея, сифилис, малария, диабет, рак и други сериозни болести в пациента или рода му. В такива случаи е наложително да се предприеме специфично и продължително хомеопатично лечение, и непременно да се избягва всичко, което води до влошаване.

Най-голямата сила на хомеопатията е в това, че тя може да освободи от болести не само пациента, но и децата му. Затова ако сте сериозно болен или имате фамилна обремененост, лекувайте се с хомеопатия, преди да родите децата си.

7 Антидот (тук) – нещо, което унищожава ефекта на лекарството.

Как протича лечението?

Когато отидете при хомеопат, той ви разпитва най- подробно за всички ваши оплаквания и си води бележки. Пос- ле задава допълнително различни въпроси с цел да ви опознае като човек и да установи как и до каква степен е увредена жизнеността ви като цяло. Работата му може да се оприличи с тази на детектив, който събира “улики” срещу болестта – във ваш интерес е да го улесните.

След като снеме случая, хомеопатът го анализира и избира най-важните симптоми, отразяващи особеностите на пациента и на болестта. После “реперторизира” – т.е. установява как лекарства са свързани с подобни състояния. Това става помощта на реперториум – книга или компютърна програма съдържащи подробен списък на симптоми и лекарства за тях.

Накрая се избира най-подходящото лекарство, като сравни симптоматиката на пациента с описанията на лекарствата, до които е довела реперторизацията. За целта прави справка в хомеопатична Материя медика (учебник, който подробно и системно са описани всички известни симптоми и характерни умствени, емоционални и физически особености на всяко лекарство). При трудни случаи това отнема доста време и може да наложи допълнително интервю

Избраното лекарство се предписва на пациента в точно определена потенция и доза, еднократно или през определени интервали в зависимост от едни или други фактори, с които хомеопатът трябва да се съобрази.

След време се прави проследяване, за да се оцени действието на лекарството и нуждата от ново предписание. При добро повлияване не се дава нищо друго дотогава, докато се появят нови симптоми – т.е. ако случаят ви върви добре все по-рядко получавате ново лекарство.

Това е една особеност на лечението, която често учудва пациентите. Просто приемете, че хомеопатията прилича на стартиране на двигател – щом той заработи, не бива да правят опити да се стартира отново, докато не спре.

Хомеопатичният преглед

При хомеопатията има значение не само онова, което е характерно за болестта, но и това, което е характерно за личността на болния. Затова от десет души с една и съща болест всеки един може да получи различно лекарство. Ако е правилно подбрано, то съответства и на оплакванията, и на индивидуалните особености на всеки болен. Хомеопатията обръща в еднаква степен внимание и на едните, и на другите.

Бъдете готови за всякакви въпроси, свързани с всички аспекти на вашата природа. Помогнете на хомеопата да ви разбере, да усети какво представлявате като хора, какво не е наред в живота ви, какви са най-дълбоките причини за вашите проблеми. Бъдете искрени и не скривайте нищо, за което ви питат – дори и въпроси, които според вас нямат отношение към лечението, могат да се окажат много важни.

Всички въпроси ви се задават не просто от любопитство, а с цел да се уточнят онези фини нюанси, по които може да се разпознае най-подходящото за вас лекарство сред много други подобни на него. Бъдете готови да споделите дори такива съкровени неща, за които може би не сте казвали на никого досега. Истинските причини за боледуване често са свързани именно с тях.

Възможно е предварително или след първия преглед да ви предложат да попълните специален въпросник – това е удобен начин за подсещане и уточняване на много подробности.

Когато се преглеждат деца, добре е да присъстват и двамата родители – или този, който познава детето най-добре. Ако детето ви е по-голямо, бъдете готови да го оставите насаме с хомеопата за известно време, тъй като и то като всеки човек може би си има своите тайни, за които не му се иска да говори пред вас.

Същото важи и при преглед на възрастни. Ако те са дошли с придружител, в негово присъствие едва ли могат да се отпуснат достатъчно и да споделят всички свои проблеми.

Хомеопатичните лекарства

Хомеопатичните лекарства са от минерален, растителен и животински произход, плюс т.нар. нозоди, свързани с болести специфични само за човека. Те са напълно безвредни. Производството им щади природните ресурси, консумира съвсем малко енергия и е екологично чисто. Приети в малки или безкрайно малки дози, те внасят в организма специфична информация (енергия) и стимулират защитните му сили, а в някои случаи премахват наследени от родителите болестни модели.

Съхраняват се в плътно затворени съдове, на тъмно и хладно, далеч от електромагнитни полета, силни миризми и радиоактивни излъчвания. Гранулите и таблетките не се пипат с ръце. При случайно разсипване не се връщат обратно в опа- ковките. В течните лекарства не се бърка с капкомер или с каквото и да било, а при вземането им се внимава да не се докосва шишенцето с устни или език.

Хомеопатичните лекарства се приемат през устата или еднократно, или по схема. Поне 20-30 минути преди и след приемането им не се яде и не се пие нищо (да не усещате вкус). Прилагат се и външно като тинктури, кремове и лосиони.

Потенциите LМ се приемат по 1-2 капки под езика всеки ден до настъпване на ефект. Преди всеки прием шишето с лекарството се удря 10 пъти в книга с твърди корици. При по-чувствителни или отслабени пациенти лекарството се разрежда. За целта в чиста стъклена чаша се наливат 100 мл. Вода (минерална или от чешмата, но престояла, за да излети хлорът), капват се 1-2 капки лекарство от шишето и се разбърква с чиста лъжичка. Приема се по една глътка толкова пъти дневно, колкото е предписано (всеки път се разбърква). Всеки ден се приготвя нов разтвор (в същата чаша). За още по-голямо разреждане приготвеният разтвор се излива така, че да остане 1 мл., допълва се с още 100 мл. вода и пак се разбърква. Това може да се направи неколкократно.

Щом настъпи ясно изразен ефект, лекарството веднага се спира – иначе лечението може да се обърка!

Реакцията на организма

Правилното хомеопатично лечение води до усещане за общ прилив на енергия, душевен комфорт и облекчаване на физическите оплаквания. Такова подобрение може да настъпи веднага или да бъде предшествано от лечебна криза, изразяваща се в някои от следните симптоми:

 • преходно общо влошаване на всички оплаквания.
 • грипоподобно състояние, много често с по-висока от обичайното температура (поради повишена жизненост).
 • поява на предишни оплаквания, които не са били излекувани, а само подтиснати с неподходящо лечение.
 • обрив по кожата или лигавиците, изпотяване, хрема, повръщане, диария, течение от влагалището и други секреции, често с неприятен мирис (чистене на токсини).
 • преместване на оплакванията отгоре-надолу, от по-важни към по-маловажни органи и системи на тялото или от центъра към периферията му.
 • необичайна сънливост и увеличен апетит.
 • кратък и оскъден мензис (пестене на жизнена сила).
 • поява на симптоми, характерни за взетото лекарство (при някои много чувствителни пациенти).
 • промяна в настроението, необясними изблици на гняв, плач и пр. (освобождаване на подтиснати негативни емоции).
 • символични ярки съновидения, които се помнят и правят силно впечатление на пациента (осъзнаване на проблеми).

Дори когато има влошаване на някои от симптомите, пра- вилното хомеопатично лечение се придружава от усещане за общо благополучие и не е опасно за здравето на пациента.

Например при тежка астма пристъпите спират, но се явяват сърбящ обрив, хрема и конюнктивит. Хора, които са се примирявали с неблагоприятни условия, в резултат на лечението може да се решат на важни промени – смяна на работата или предприемане на отдавна мечтано начинание (повече вяра в себе си), влюбване, помирение със съпруга или развод и т.н.

Проследяването

Хомеопатичното лечение постепенно води до забележимо подобряване на здравето. Макар че това може да се усети още след първото предписание, най-често истински добри резултати се получават след продължително умело водене на случая.

Например, 50-годишна жена се лекува поради проблеми с нервите, горещи вълни и миоматозни възли на матка. Оказва се, че баба и е починала от туберкулоза, а баща и като ученик е хапан от куче и му е правена противобясна ваксина. Самата пациентка е реагирала много силно при ваксинацията против вариола. Преди 20 години била изнасилена от колеги на мъжа си, при което забременяла, абортирала, получила бяло течение и кондиломи, които лекувала с изгаряне. Преди 2 г. баща й загинал при злополука, а майка й се разболяла тежко и няколко месеца по-късно починала.

Този случай е истинска плетеница от симптоми, които принадлежат към различни слоеве. Те трябва да се разчистят един по един, а това изисква много време, умение, опит, търпение и постоянство.

В интерес на пациентите е да не прекъсват лечението, дори ако не забелязват веднага ефекта. Естествено, това важи само тогава, когато те са имали щастие да попаднат на достатъчно квалифициран хомеопат.

За да улеснят лечението, най-добре е пациентите да водят дневник, в който да отбелязват всички по-важни промени в състоянието си и да следват точно препоръките на лекуващия.

При децата честото боледуване е признак на миазматично влияние или психологични проблеми. Това налага лекуване на родителите, за да се подобри атмосферата в семейството и да се предпазят бъдещите деца от подобни болести.

Известен е т.нар. “синдром на съпрузите” (бракът пречи излекуването, тъй като е постоянен източник на психотравми). Тук от решаващо значение е отношението на самите пациенти (то се определя не само от желанията им, но и от кармата).

Изисквания към пациента

Не употребявайте кофеин (дори една чашка кафе може да съсипе ефекта от лечението!), мента, камфор, големи количества шоколад и силни подправки. Ако имате развалени зъби, оправете ги преди да започнете хомеопатичното лечение – по- сериозните стоматологични манипулации могат да го антидотират.

Избягвайте имунизации и химически лекарства без знанието на вашия хомеопат. Това важи особено за кортизонови препарати и мазила, антибиотици, хормони и хапчета против забременяване, антиревматични лекарства, и др. Дайте, шанс на своята жизнена сила самичка да се справи с болестта така, както намери за добре.

Поддържайте контакт със своя хомеопат и го уведомявайте за промените в състоянието си на 3., 7. и 14. ден след взема- нето на лекарството. Наблюдавайте се и си записвайте накратко всичко важно – това е необходимо за проследяването.

Оставяйте си време за сън, почивка, приятни емоции – така процесът на оздравяване се улеснява на всички нива. Не прекалявайте с алкохол, цигари и други съмнителни удоволствия. Не прахосвайте увеличената си жизненост.

Хранете се природосъобразно и не преяждайте. Яжте предимно сурови и прясно приготвени храни. Пийте достатъчно вода и пресни плодови сокове. Въздържайте се от силния чай. Поддържайте безупречна вътрешна и външна хигиена. Не допускайте засъхване на пот по тялото си. Вземайте редовно душ. Ако имате запек, набавете си пособия за очистване на дебелото черво и регулирайте диетата си.

Прекарвайте повече време навън. Контактът със слънцето, земята, водата, чистия въздух и красивата природа действа лечебно. Излагайте гръб на слънце преди обяд, за да се заредите с енергия, движете се много (без да се преуморявате), ако е възможно работете в градината, ходете боси, плувайте, идете на почивка – въобще правете за себе си неща, които ви носят радост и сила.

Съвместимост с друго лечение

Хомеопатията е специфичен метод за стимулиране на жизнената сила на енергийно ниво и е добре съвместима с лични неспецифични природолечебни методи – диети, естествени хранителни добавки, разтоварващи дни, очистителни процедури, масаж, лечебна физкултура, мануална терапия, гимнастика, фитотерапия, балнеолечение и др.

Често алопатичното лечение е по-скоро потискане на химично ниво и пречи на жизнената сила да се справи с проблемите. Това се отнася най-вече до кортизонови и други хормонални препарати, някои противовъзпалителни и антиалергични средства, контрацептиви, химиотерапевтици, антибиотици и др. Ваксинациите също могат да отключат някои болести или да провокират тласък при съществуващи такива.

Затова щом ще се прилага хомеопатия, в повечето случаи е наложително да се прекъснат химическите лекарства. Ако не са животоспасяващи, добре е да се спрат доста преди да се започне с хомеопатията, за да се изявят истинските симптоми и да се изчисти организма.

Не е изключено самото спиране на алопатичната терапия да предизвика влошаване на болестта. Някои химични лекарства не могат да се спират рязко, а други изобщо не бива да се прекъсват. Това важи особено при по-сериозни болести когато става дума за заместителна терапия (например с инсулин при диабет, с тироксин след операция на гуша и пр.).

Такова решение е от компетентността само на опитен лекар. Най-добре е да се уведоми хомеопатът за всички други лечебни методи, които възнамерявате да опитате, за да се прецени индивидуално рискът от антидотиране на хомеопатичното лечение. Особено сериозна грешка е да се вземат каквито и да било лекарства по време на лечебната криза без знанието на лекуващия хомеопат.

Ако хомеопатичното лечение не се провежда правил- но, може да се стигне до влошаване – то се дължи на естествения ход на болестта или на грешки на лечителя и пациента.

Какво още?

Човечеството навлиза в качествено нов етап на развитие – глобална интеграция, синтез на материалното с духовното, преход към холистично съзнание. Много хора минават през изживявания, водещи до разширяване на съзнанието. Това е свързано с криза, която понякога протича под формата на болест, за чието лечение трябват умения, каквито все още не се преподават в повечето програми за обучение по медицина.

В такава сложна система като човека рутинното атакуване с токсични медикаменти и хирургия на отделни нейни части, колкото и да изглежда интелигентно и обосновано, може да доведе до влошаване на здравето като цяло. Прекалената механизация, фрагментация и специализация, както и масово прилаганите потискащи терапии влошават качеството на живот.

В наши дни съществуват три типа съзнание – материалистично, преходно и холистично. Основната разлика между тях е степента на връзка с най-фините измерения – т.нар. царство на душата. Затова хората са с различно съзнание се нуждаят от различен подход при лечение.

Има достатъчно доказателства за непреходността на съзнанието и възможностите на човека да преминава в други състояния – свръх съзнание, близки до смъртта изживявания, припомняне на минали прераждания, ясновидство и др.

На много места вече сериозно се изследва енергийната система на човека – етерно тяло, чакри и меридиани, биополе, жизнена сила. Все по-успешно се прилагат акупунктура, аюрведа, остеопатия, природолечение, вибрационна медицина, езотерична астрология и психология, психосинтеза и др.

Поради тези и много други причини приемането на нова холистична медицинска парадигма (модел) е не само необходимо, но и неизбежно. Много хора вече не разчитат на химията, а предпочитат да лекуват себе си и своите деца “алтернативно” и “холистично”. Постепенно съзнанието ни като цяло доузрява и се подготвя за настъпването на една нова ера в медицината, чийто ключов тон е хармония, единение и синтез.

Малко история

Основоположник на хомеопатията е немският лекар Самуел Ханеман (1755-1843г.) – един от най-ерудираните и напредничави учени на своето време, владеещ немски, гръцки, латински, френски, английски и др. Той е прочут особено с това, че по време на холерната епидемия през 1830-31 г. предлага най-ефикасното лечение, което води до бързо разпространение на хомеопатията в Европа.

През 19. век в САЩ живее и твори друг титан на хомеопатията – д-р Джеймс Тайлър Кент – практикуващ лекар, преподавател по анатомия и Материя медика, автор и издател на първокачествени учебници по хомеопатична философия и Материя медика, съставител на подробен Реперториум, който и до днес е в основата на най-добрите съвременни реперториуми.

В наши дни хомеопатията преживява разцвет.

Може би най-голям принос за това има професор Йоргос (Джордж) Витулкас от Гърция (род. 1932 г.) който буквално вдъхва нов живот на този метод. Той е основател и директор на Международната академия по класическа хомеопатия, учител на повечето от най-добрите съвременни хомеопати, патрон на няколко международни фондации, автор на учебни- ци, книги и статии, създател на нов модел за здраве и болест, изобретател на компютърна експертна система, издател на списание и т.н. “За изключителен принос към възхода на класическата хомеопатия и възраждането на знанията по хомеопатия и за неуморни усилия да обучава хомеопати по най-високи стандарти, така че хомеопатия- та да може да предяви права за място в науката като ефективна алтернатива на други медицински школи и традиции” проф. Витулкас е удостоен с Алтернативна Нобелова награда за здраве през 1996 г.

Хомеопатията се разпространява все по-широко в съвременния свят и приносът й за подобряване на здравето на човечеството е значителен. Тя е предпочитан метод на лечение от английското кралско семейство, както и от много световноизвестни личности – политици, бизнесмени, хора на изкуството и др.

Съществуват няколко специализирани международни организации, работещи за развитието на хомеопатията. В Европа има десетки големи издателства на хомеопатична литература и производители на хомеопатични лекарства и компютърни програми, стотици центрове за обучение и хиляди големи лечебни центрове, а професионалните хомеопати и студентите по хомеопатия са няколко милиона.

Хомеопатията в България

В края на 19. и началото на 20. век у нас работи д-р Георги Миркович. Той е и автор на първата българска книга по хомеопатия “Домашен хомеопатичен лекар”. Многозначителен факт е, че д-р Миркович е един от първите трима ученици на Учителя Петър Дънов (впрочем, Учителя е бил запознат с хомеопатията и я е одобрявал).

По-късно от хомеопатия се интересуват проф. Асен Златаров и акад. Методи Попов, но в тогавашна България тя не намира особено разпространение. Все пак в Музея по история на медицината във Варна се пази един комплект внесени от Германия хомеопатични лекарства от началото на века, които са наченати, т.е. използвани.

След 1944 г. “народната власт” заклеймява хомеопатията като ненаучна и идеалистична – по този начин развитието й се спира, но въпреки забраните отделни хора тайно я изучават и прилагат.

Едва през 1993 г. в София започва първият пълноценен дипло- мен курс по хомеопатия с преподаватели от Лондонския колеж по класическа хомеопатия (LССН), организиран от Холистичен център “Анхира”. До 1997 г. от LССН са обучени около 120 души, на повече- то от които са издадени международно валидни дипломи.

Междувременно излиза наредба на МЗ за внос на хомеопатични лекарства и различни чуждестранни фирми започват обучение за медици – например фирма Боарон (Воiгоn) от Франция, която е и главният доставчик на продаваните у нас хомеопатични лекарства.

През 1994 г. се основава Хомеопатично общество, а през 1995 – Асоциация на лекарите-хомеопати. Излизат на български “Органон на целебното изкуство” на Ханеман и книгите на Г. Витулкас “Хомеопатия – медицина на новото хилядолетие”, “Науката хомеопатия” и “Здраве и болест – един нов модел” както и много други книги и справочници. Развитието продължава…

Самият Витулкас посещава София през 1996 г., след което български хомеопати получават възможността да повишават квалификацията си в Международната академия по класическа хомеопатия.

Българските курсове по хомеопатия са по програма, отговаряща на изискванията на ЕСН (Европейския съвет по хомеопатия). Преподавателите в тях са дипломирани в LССН лекари-хомеопати, които продължават образованието си в престижни европейски центрове.

“Тъй като се основава на един вечен и непоклатим природен закон, хомеопатията безспорно е пра- вилният метод на лечение, позволяващ да се постигне най-сигурното, бързо и трайно изцеление на болестите.” – д-р. Самуел Ханеман

“Хомеопатията подпомага еволюцията на човечеството като премахва патологичните изменения и ни оставя да се справяме само със своите естествени слабости.” – проф. Йоргос (Джордж) Витулкас

“Когато хората осъзнаят, че глобалните проблеми произтичат от индивидуалните и разберат, че излекуването на света зависи от излекуването на всеки от- делен човек, ще настъпи разцвет на хомеопатията.” – д-р Раджан Шанкаран

Хомеопатична онлайн аптека АВИТА

Пловдив, ул. “Димо Хаджидимов” 2

https://avita.bg

тел. +359 32 549198

Хомеопатични лекарства, суперхрани и хранителни добавки, натурална грижа за кожата, продукти за лична хигиена.

 • Поръчки 24/7: онлайн, по имейл и по Viber (0894 434614).
 • Хомеопатична детокс терапия (ХДТ): лекарства, статии и курсове.
 • Плащане: с банкова карта онлайн, по PayPal, Stripe или с наложен платеж.
 • Доставка: до всяко населено място у нас чрез Еконт за 1-2 работни дни.
 • Търсачка: на лекарства и симптоми на кирилица или латиница.
 • Обслужване на място: от 9 до 19 ч. в работни дни.
 • Академия АВИТА онлайн: безплатно самообразоване за всички.
 • Потенцираща машина: механична, за лекарства в потенции до 10М.
 • Клиенти от чужбина: изключително удобна за българите в ЕС.
Posted on Leave a comment

Повечето хора не достигат изискванията за микроелементи само чрез храната

Анализ на д-р Джоузеф Меркола

 • Повечето юноши не получават адекватен прием на хранителни вещества само от диетата – констатация, потвърдена от други проучвания в развити страни като Испания, Франция, Португалия и Германия
 • Три четвърти от подрастващите консумират по-малко от 54% от препоръчителните количества здравословни храни като плодове, зеленчуци и млечни продукти
 • Близо три четвърти от младежите са надхвърлили препоръчителната граница за сладки и солени закуски с 453%
 • Когато приемът на хранителни вещества се разглежда само от диетата, юношите често консумират по-малко от препоръчителните количества мастноразтворими витамини А, D и Е, както и водоразтворими витамини фолат, биотин и пантотенова киселина
 • Използването на хранителни добавки помогна да се увеличи приема на витамини и минерали, особено магнезий и витамин С, но това не е заместител на здравословната, богата на хранителни вещества диета

Въпреки че е възможно да получите всички витамини и минерали, от които тялото ви се нуждае, като ядете здравословна диета, повечето хора не успяват. Проблемът обикновено не е въпрос на количество, а на качество – много хора ядат богати на енергия, бедни на хранителни вещества храни, като ги настройват за излишък от захар и омега-6 мазнини от масла от семена, докато липсват важни микроелементи.

Например, сред деца и възрастни с висок прием на добавени захари – повече от 25% от техния калориен прием – хранителният прием на витамини А, С и Е и магнезий е нисък. Изследванията, публикувани в Critical Reviews in Food Science and Nutrition, също предполагат, че повече от 80% от населението на САЩ е изложено на риск от недостиг на някои хранителни вещества.

Сред подрастващите, които растат бързо и затова имат повишена нужда от хранителни вещества, недостатъчният прием на витамини и минерали също е често срещан, според проучване в BMC Nutrition.

Много юноши пропускат важни витамини и минерали

В проучването са участвали 342 словенски юноши на средна възраст 15,4 години. В допълнение към събирането на данни за хранителните навици, височината на тялото и масата и приема на микроелементи, изследователите оценяват употребата на хранителни добавки от участниците, включително мултивитамини, консумирани в популярни напитки.

Когато приемът на хранителни вещества се разглежда само от диетата, юношите често консумират по-малко от препоръчителните количества мастноразтворими витамини A, D и E, както и водоразтворимите витамини фолат, биотин и пантотенова киселина. Минерали като йод, хром и молибден също са ниски.

Подрастващите не получават достатъчно от тези хранителни вещества, защото три четвърти от тях консумират по-малко от 54% от препоръчителните количества здравословни храни като плодове, зеленчуци и млечни продукти. В същото време почти три четвърти от младежите надвишават препоръчителната граница за сладки и солени закуски с 453% и препоръчителното количество месни продукти с 320%.

Приемът на натрий също е висок, “най-вероятно поради прекомерната консумация на месо / месни продукти и сладки / солени закуски”.

Използването на хранителни добавки спомогна за увеличаване на приема на витамини и минерали, особено магнезий и витамин С. Въпреки това, екипът заяви: “Въпреки че DS (вид хранителни добавки) използва подобрен прием на микроелементи при юноши (особено витамин С и магнезий), дейностите по интервенции в областта на общественото здраве трябва да се съсредоточат върху подобряването на диетата им.”

Като цяло проучването подчертава, че подрастващите не получават адекватен прием на хранителни вещества само от диетата – констатация, потвърдена от други проучвания в развитите страни като Испания, Франция, Португалия и Германия. Изследователите заключават: “След преглед и обобщаване на хранителните дефицити при юноши от различни проучвания, почти целият спектър от хранителни вещества е идентифициран като тези с недостатъчен прием (например минерали калций, магнезий, желязо, цинк, калий и йод и витамини D, K, E, C, фолиева киселина, B2, B6, B12), което затруднява подчертаването на най-важните.”

Децата и възрастните също нямат хранителни вещества

Други възрастови групи също нямат важни хранителни вещества, необходими за оптимално здраве, което потенциално компрометира функцията на имунната система, изостря хроничните заболявания и възпрепятства растежа и развитието.

Едно проучване предполага, че в световен мащаб 56% от децата в предучилищна възраст, или 372 милиона, имат недостиг на поне един от трите микронутриента. Сред небременните жени в репродуктивна възраст 69%, или 1,2 милиарда души, са с дефицит.

Докато повечето хора с недостиг на микроелементи живеят в страни с ниски и средни доходи, близо половината (48%) от жените и децата в страните с високи доходи също имат поне един дефицит на микроелементи. Компютърен анализ на диети от 20 души, включително професионални и любители спортисти и заседнали възрастни, също разкри, че всяка от тях не отговаря на препоръчителните нива на микроелементи.

“Храната сама по себе си при всички 20 пациенти не отговаря на минималните препоръчителни дневни дози (RDA) микроелементи за предотвратяване на заболявания с недостиг на хранителни вещества”, заключава екипът.

Хранителните нива в храната падат

Много хранителни дефицити са резултат от лош хранителен избор или липса на достъп до здравословни храни. Въпреки това, храните също обикновено са по-малко питателни, отколкото преди. Интересно е да се отбележи, че дори през 1936 г. са изразени опасения относно нивата на хранителните вещества в храната. Откъс от 74-ия запис на Конгреса на САЩ от тази година гласи:

“Лабораторните тестове доказват, че плодовете, зеленчуците, зърнените храни, яйцата и дори млякото и месото днес не са това, което са били преди няколко поколения (което несъмнено обяснява как нашите предци са процъфтявали с селекция от храни, които биха ни оставили гладни днес).

Лоша новина е да научим от нашите водещи авторитети, че 99% от американците имат недостиг на тези минерали и че подчертан дефицит на някой от най-важните минерали всъщност води до заболяване. Всяко нарушаване на равновесието, всяка значителна липса на един или друг елемент, колкото и микроскопични да са изискванията на тялото, и ние се разболяваме, страдаме и съкращаваме живота си.

Намаляването на хранителните вещества само продължава. В един анализ на 43 градински култури от 1950 до 1999 г. са открити “очевидни, статистически надеждни спадове” за шест хранителни вещества: протеини, калций, рибофлавин, витамин С, фосфор и желязо. Спадът варира от 6% за протеин до 38% за рибофлавин.

Проучване, което анализира промените в хранителните качества на пшеницата от 1850 до 2016 г., също установи, че нивата на хранителните вещества са спаднали. Докато количеството въглехидрати в пшеницата се увеличава, съдържанието на протеини и други хранителни вещества, включително манган, желязо, цинк и магнезий, намалява.

Общи хранителни дефицити

В САЩ се изчислява, че 1 на 3 американци има недостиг на най-малко 10 минерала, което ги излага на риск от хронични заболявания като сърдечни заболявания и диабет. Дори на субклинично ниво, недостигът на витамини и минерали може да причини редица симптоми, вариращи от умора и раздразнителност до сърцебиене и болка. Често срещаните хранителни дефицити включват:

1. Витамин D – Приблизително 40% от европейците имат недостиг на витамин D, докато 13% са с тежък дефицит. Сред по-възрастните американци до 100% може да са дефицитни, до голяма степен поради по-малкото време, прекарано на открито.

Единственият начин да прецените дали може да се наложи да допълвате и колко да приемате, е да тествате нивото си, в идеалния случай два пъти годишно, в началото на пролетта, след зимата и началото на есента, когато нивото ви е в своя връх и ниска точка. Витамин D се получава най-добре чрез разумно излагане на слънце, но може да е необходима добавка.

2. Магнезий – Смята се, че повече от половината от населението на САЩ може да не консумира достатъчно магнезий. Необходими са ви само около 150 до 180 mg на ден, за да предотвратите дефицит, но оптималните нива са по-близо до нивото от 600 mg/ден. За сравнение, RDA за магнезий е около 310 mg до 420 mg на ден в зависимост от вашата възраст и пол. Тъмнозелените листни зеленчуци са добър източник на магнезий, а изцеждането на сок от зелени зеленчуци е отличен начин да увеличите приема си, въпреки че добавката вероятно е необходима за повечето хора.

3. Витамин К2 – Известен с ролята си за здравето на костите и сърцето, витамин К2 се намира в животински продукти, хранени с трева, като месо, яйца, черен дроб и млечни продукти, както и във ферментирали храни, включително кисело зеле, някои сирена и ферментиралата соева храна натто – продукти, които много американци не консумират достатъчно.

4. Витамин В12 – Водоразтворим витамин, известен също като кобаламин, витамин В12 играе роля в множество биохимични реакции и неврологични функции в тялото ви, включително синтеза на ДНК. Вашето тяло не може да произвежда витамин В12 самостоятелно, така че трябва да се получи чрез храната или добавки. Предполага се, че почти две пети от американците може да имат по-ниски от идеалните нива на B12, с 9% дефицит и 16% под 185 pmol/l, което се счита за незначително дефицитно. Докато вегетарианците и веганите са податливи, тъй като B12 се получава от животински продукти, дори месоядците могат да имат дефицит, тъй като проблемите с абсорбцията са често срещани.

5. Витамин А – Приблизително 51% от възрастните не консумират достатъчно витамин А, което увеличава риска от дегенеративни заболявания като дегенерация на макулата, водеща причина за слепота в САЩ. Витамин А е група хранителни вещества, която попада в две различни категории: ретиноиди, открити в животинските храни и каротеноиди, открити в растителните храни. Двете са химически различни и осигуряват различни ползи за здравето, но и двете са необходими за оптимално здраве. Растителните храни с високо съдържание на бета-каротин включват сладки картофи, моркови, пъпеш и манго. Животинските храни, богати на витамин А, включват черен дроб, яйчни жълтъци и масло от крави, хранени с трева.

Може ли мултивитамините да компенсират недостига на хранителни вещества?

Никоя хранителна добавка не може да замени здравословната диета, пълна с пълноценни храни. Но ако не се храните правилно или подозирате, че имате недостиг на хранителни вещества, мултивитамините могат да помогнат за запълване на пропуските. В едно проучване екип от изследователи от Държавния университет в Орегон открива значителен положителен ефект, когато по-възрастните мъже използват мултивитамини. Мултивитаминната група има подобрени биомаркери на храненето, докато плацебо групата не.

Всъщност биомаркерите за хранене са паднали при някои от участниците в плацебо, което “предполага, че само храната не е достатъчна, за да поддържа нивата на витамини и каротеноиди”, обясняват Тори Хаген, главен изследовател и Хелън П. Румбел, професор за изследване на здравословното стареене в Института Линус Полинг.

Ежедневната употреба на мултивитамини при възрастни хора също може да даде тласък на паметта. В едно проучване изследователите изчисляват, че приемането на мултивитамини подобрява производителността с “еквивалента на 3,1 години промяна на паметта, свързана с възрастта” в сравнение с плацебо и може не само да помогне за поддържане на когнитивното функциониране, но потенциално да го подобри по-късно в живота.

Тъй като мултивитамините съдържат както водоразтворими, така и мастно разтворими витамини, обикновено се препоръчва да приемате половината от дневната си доза сутрин, със закуска, а другата половина с основното хранене. Уверете се, че не използвате мултивитамини, за да замените истинската храна.

Хранителните добавки трябва да се използват в допълнение към здравословния начин на живот, а не на негово място. Можете също така да работите с холистичен доставчик на здравни услуги, за да ви помогне да идентифицирате всички хранителни дефицити в тялото си и да използвате целеви добавки и храни, за да се справите с тях.

Posted on Leave a comment

ХП инструкции за даване на лекарства

Уважаеми родители,

Тези инструкции са всичко, което ви е необходимо, за да използвате вашата Програма. Ако искате повече информация, може да прочетете книгата “Ваксинация и хомеопрофилактика – преглед на рисковете и алтернативите” от д-р Исак Голдън (на английски език).

Четири важни момента, които трябва да вземете предвид, са:

 1. Приложената програма за ХП е предназначена за родители, които са взели решение да не ваксинират децата си. За родители, които биха искали да използват безопасен алтернативен метод за защита от инфекциозни болести. Също така е подходяща за деца, при които има медицински противопоказания за прилагане на конвенционална имунизация. В такъв случай ХП е единствената ефикасна, безвредна и добре поносима алтернатива.
 2. Никой метод за защита не може бъде гарантирано 100% ефективен и подходящ за всеки отделен случай. Това е причината за използване както на основна, така и на допълнителна програма. Ако е вероятно вашето дете да бъде изложено на определен източник на инфекция, използвайте съответните препарати от допълнителната програма.
 3. Програмата е гъвкава. АКО ЗАПОЧНЕТЕ ПО-КЪСНО, давайте лекарствата в посочения ред. По едно лекарство всеки месец, включително в месеците, където иначе има паузи в програмата, докато наваксате времето до възрастта, за която са предписани лекарствата от главната програма, започвайки с първите две дози Pertussin, давайки ги през 1 месец. Ако вашето дете вече е получило някои общоприети ваксини, все още можете да използвате програмата, въпреки че може да не се нуждаете от всички дози на съответните лекарства. Не забравяйте, че в главната програма има месеци, в които не се дават лекарства. Така че ако следвате реда, показан в нея, в крайна сметка ще наваксате определените приеми, дори ако започнете по-късно, като давате лекарства месечно.
 4. Някои родители избират да не дават лекарства за обикновените леки заболявания като морбили. Самата болест осигурява най-сигурната защита срещу по-късна инфекция. Съвсем добре е да направите това, ако решите. Можете да промените реда на лечението, ако желаете. Може да добавите други лекарства (например за хепатит В или морбили и т.н.) навсякъде в програмата. Ако се нуждаете от лекарства за заболявания, които не са обхванати от тази програма, моля, свържете се с вашия лекуващ хомеопат.

Насоки относно съхранението

Сега някои насоки относно съхранението и преписването на хомеопатичните лекарства. Ако се съхраняват правилно, тогава може да се очаква трайността им да е години. Въпреки това, тъй като лекарствата са в потенцирана или динамична енергийна форма, те могат да се окажат неефективни, освен ако не се спазват следните точки:

 • Съхранявайте лекарствата на хладно и тъмно място. Далеч от силна светлина, температурни промени и силни миризми (като парфюми и кремове). Далеч от силни електрически полета /телевизори, микровълнови фурни, кутии за захранване и др./
 • Лекарствата при по-големи деца се дават поне един час преди/след хранене, пиене, миене на зъбите и др.  Устата трябва да е чиста, в противен случай лекарствата могат да бъдат антидотирани. За много малки деца, които се нуждаят от редовно хранене, това изискване за един час може да е трудно. В такъв случай трябва да сте сигурни, че преди и след даването на хомеопатични лекарства има поне 30 минути без храна или напитки, включително кърма и вода.
 • Гранулите не се пипат с ръце. Поставете гранулата в капачето на шишенцето и оттам го изсипете в устата на детето си. Ако смятате, че детето ви е твърде малко, за да може да смуче гранулите, те може да се разтворят в малко топла вода, да се разбърка енергично и да се даде една чаена лъжичка от течността.
Posted on Leave a comment

Витамин С, имунна система и COVID-19

 

Когато човешкият организъм е изложен на токсини и инфекции, произвеждащи токсини, витамин С се изразходва с много по-бързи темпове. Ако не се приема в достатъчно големи количества, това може да доведе до бързото му изчерпване, което води до симптоми на скорбут. Такива симптоми се наблюдават и при пациенти, страдащи както от вирусни инфекции, така и от токсичност. Пациентите, заразени с COVID-19, показват поне два симптома, които се припокриват с тези на скорбута: задух и висока температура.

Нашите левкоцити убиват микробите, като отделят силно реактивни антимикробни молекули, включително водороден прекис. Витамин С също се разгражда до водороден прекис, който унищожава вирусите. Тъй като са анаеробни организми, те не могат да оцелеят в присъствието на кислород. Това е механизмът, по който витамин С премахва вирусите.

Витамин С е идеалното средство за профилактика и лечение на почти всяка вирусна инфекция. Има много документирани случаи, показващи, че много големи дози витамин С може дори да извади тежко болни хора от септична кома. Има много изследвания относно въздействието на витамин С върху най-различни микроорганизми и болести, които те предизвикват. Много инфекциозни причинители и свързаните с тях заболявания могат да бъдат напълно предотвратени, лесно обърнати и често излекувани само с витамин С.

COVID-19 е твърде нов проблем, за да съществува проучване, което да покаже ефикасността на витамин С срещу COVID-19 конкретно. Въпреки това, витамин С в големи дози (6-20 г/ден) е доказано ефективен срещу вирусните инфекции, включително настинки, грип, вирусни бронхити и пневмонии, детски паралич, морбили, заушка, вирусен енцефалит, варицела, херпес и дори Ебола и СПИН. Високи дози витамин С имат подобни положителни резултати и при бактериални инфекции.

За да се приемат достатъчно високи дози, най-добре е да се употребява липозомен витамин С. Също така е важно той да се комбинира с природни антиоксиданти.

Posted on Leave a comment

Прости лекове за COVID-19 и други вируси

 

Карантината е погрешен медицински подход към заболявания, за които съществува лечение. Дори когато не сме имали лек за гъбични или устойчиви на антибиотици инфекции, досега никога не сме затваряли света, за да спрем инфекция. Медицинските институции по-скоро биха разрушили света, вместо да признаят, че има лечение, което работи. Лекарите вече използват успешно лечения, които ще охладят паниката. Те биха могли да развалят плановете на световните здравни служители, които искат да изпълнят своя сценарий на всяка цена. Ford и GE Healthcare си партнират за започване на производство на апарати за изкуствено дишане. Компаниите имат за цел да произведат 50 000 бройки в рамките на 100 дни и да създадат възможност за бързото увеличаване на производството, което да помогне за задоволяване на нарастващото търсене в САЩ на фона на пандемията. Ако следваме само някои от чудесните лекарски съвети по-долу, няма да имаме нужда от апарати за изкуствено дишане. Ако се отнасяме правилно, със знания и медицинска мъдрост, дори и тези с предразположеност не биха умирали – поне не от тази инфекция, въпреки че хиляди на ден умират по други причини.

Големи дози витамин С

Медицинските власти не искат да чуят д-р Андрю Вебер, пулмолог и специалист по спешна медицина, свързан с две здравни заведения в Нортуел на Лонг Айлънд, който казва, че пациентите му с коронавирус, нуждаещи се от интензивно лечение, незабавно получават интравенозно витамин С три или четири пъти ден.

Хлорохин и азитромицин

Д-р Владимир Зеленко в Ню Йорк използва обикновен коктейл от три евтини, доказани, широко достъпни лекарства. Лекува успешно най-малко 500 пациенти с корона вирус. Това е амбулаторно лечение, комбиниращо обичайното антималарийно лекарство хидрокси-хлорохин  с популярния антибиотик (сумамед) и  цинков сулфат. Така той е спасил 100% от пациентите си.

Д-р Дидие Рау (Didier Raoult) е професор по микробиолoгия, който специализира инфекциозни заболявания и е директор на IHU Mediterranee Infection Institute в Марсилия, Франция. Той е участвал в клинично изследване, при което  хидроксихлорохинът и азитромицинът излекуват 90% от случаите на Covid-19, ако инфекцията е потвърдена с тест много скоро след заразяване. Ранните масови тестове са в основата на успешната стратегия на Южна Корея. Д-р Рау се противопоставя на пълното изолиране на здрави хора и възможни преносители. Той смята този подход за средновековен. Той е за масови ранни тестове (които освен Южна Корея бяха успешни в Сингапур, Тайван и Виетнам) и бързо лечение с хидрокси-хлорохин. Само заболели лица трябва да бъдат поставени под карантина.

Цинк

Д-р Джеймс Роб, патолог, който работи с корона вирусите още от 70-те години на миналия век, твърди, че цинковите таблетки са „сребърен куршум срещу корона вируса“. Д-р Роб се позовава на изследвания, които демонстрират инхибиране на репликацията на много вируси, включително корона вирусите, при излагане на цинк. Цинкът инхибира действието на коронавирусната РНК-полимераза, затова е в основата на самата методология, чрез която коронавирусната инфекция се потвърждава в лабораторни условия. Публикуваната медицинска литература сочи, че суплементацията с цинк има благоприятно действие при диария, белодробна туберкулоза, остри бронхити и пневмонии. Цинкът е необходим за поддържане на функцията на тимусната жлеза, за да произвежда цял живот антитела от клетките на Т-паметта.

Витамин D

Проучване от Университета в Торино показва, че Витамин Д може да играе важна роля за лечението и превенцията на Covid-19. Изследванията анализират връзката между дефицита на вит Д в организма и вирусите. Професор Джанкарло Исая, президент на Медицинската академия, казва, че: „предварителните данни, събрани през последните дни в Торино, показват, че голям процент от пациентите с covid-19 имат дефицит на витамин Д“.

Витамин Д има активна роля в регулирането на имунната система. Доказателствата сочат, че той намалява риска от респираторни вирусни инфекции, включително от корона вирус. Липсата на витамин Д в организма често се свързва с няколко хронични заболявания, които могат да намалят продължителността на живота при стари хора, още повече при covid-19. Съществуват безброй доказателства, че Витамин Д играе активна роля в модулирането на имунната система. Съществува връзка между недостига на вит Д и многобройни хронични патологии, които могат да намалят продължителността на живота при старите хора, особено при инфекция с Covid-19. Витамин D намалява риска от респираторни инфекции с вирусен произход, включително тези, причинени от коронавирус. Витамин Д способства за неутрализиране увреждането на белите дробове, причинено от свръх-възпаление. Доказано е, че високите дози витамин Д също намаляват репликацията на вируса на СПИН, увеличават имунните клетки и намаляват дефицита на желязо през зимата. Изследванията показват, че витамин Д3 представлява евтина добавка за подобряване на свързания със СПИН имунитет.

Д-р Дейвид Браунщайн споделя: „В моя кабинет не се притесняваме от COVID-19. От 27 години успешно лекуваме коронавирус, грип, риновирус и много други вирусни грипоподобни заболявания. Успешно използваме естествени терапии, за да подсилим имунната система, както и да убиваме вируси, включително грипоподобни вируси. Днес поръчах интравенозен водороден прекис, витамин С, озон и глутатион  за моите болни пациенти. Сигурен съм, че тези терапии ще им помогнат да се възстановят безпрепятствено.” Водородният прекис вече се използва за почистване на маски, за да могат да се използват отново!

Глутатион

Някой обръща ли внимание на факта, че глутатионът е уважаван лек за вирусни инфекции, особено в комбинация с натриев бикарбонат? Дори не се мисли за натриевия бикарбонат (сода за хляб), който вероятно е най-добрият отговор срещу вирусите, защото те са чувствителни към рН. PH на кръвта е най-важният фактор, който определя състоянието на микробите в кръвта. Дори леко повишаване на рН е благоприятно за организма. Такова лечение може да се провежда и в домашни условия.

Сода бикарбонат срещу коронавирус

Консумацията на натриев бикарбонат (сода за хляб) с или без лимон помага за превенцията от заразяване с COVID-19. Според Световната здравна организация (СЗО) все още няма конкретен лек за новия коронавирус. Те изостават, около 102 години, за да сме точни, от времето, когато някои лекари по време на пандемията от испански грип са използвали сода бикарбонат със 100% успех.

Като киселинен неутрализатор, содата за хляб отдавна е предпочитана заради различните си приложения като първа помощ. Разтворена в хладка вана, тя ще успокои дискомфорта от слънчево изгаряне или сърбежа от отровен бръшлян. Направена на паста с хладка вода и нанесена директно върху кожата, тя ще облекчи болката от пчелните ужилвания. Половин чаена лъжичка сода за хляб, смесена с 120 мл вода, може да се приема като антиацид.

Воден разтвор на сода бикарбонат (с глутатион) може да бъде вдишван с инхалатор право в белите дробове. Може да се прилага интравенозно и да се приема перорално във високи дози за радикални промени в pH на кръвта. Та е широко достъпна, евтина и безопасна за използване за огромната част от хората. Ключът е в значителните покачване на pH. Това повишава електрическото напрежение и кислородното съдържание в клетките ни, на което разбира се всички видове вируси, бактерии и гъбички не реагират добре. Въпреки че натриевият бикарбонат се използва всеки ден в спешните отделения и дори в линейките, медицинските власти отказват дори да мислят да използват сода за хляб, за да помогнат на хората с коронавирусна инфекция.

Водород

Кое е първото нещо, което прави пожарната служба, когато камионите й пристигат при пожар? Те изваждат маркучите, свързват се с пожарните кранове и изливат тонове вода. В медицинския свят еквивалентът на водата е водородът, с който също може да бъде „наводнено“ умиращо тяло, за да загаси „пожарите“ от възпаление и оксидативен стрес. В бъдеще водородът ще стане толкова важен в болниците, колкото кислородът.

Скорошни проучвания разкриват, че интраперитонеалната инжекция на богат на водород физиологичен разтвор има изненадващи противовъзпалителни, антиоксидантни, антиапоптозни ефекти. Защитава организма от увреждане при сепсис и перитонит, намалявайки оксидативния стрес и прекалените провъзпалителни реакции. Повечето увреждания и дискомфорт, причинени от вируса, са причинени главно от възпалителна цитокинова буря и оксидативен стрес, а не от самия вирус. Проучванията показват, че потискането на цитокиновата буря и намаляването на оксидативния стрес може значително да облекчи симптомите на грип и други тежки вирусни инфекции. Следователно учените предполагат, че терапията с физиологичен разтвор, богат на водород е надеждна и ефективна при синдрома на множествена органна дисфункция (MODS), предизвикан от грип и други вирусни заболявания.

Медицинска марихуана

Според д-р Дейвид Алън канабидиолът (CBD) може да регулира имунната система и така да осигури защита от вирусни инфекции. Канабисът  пречи на развитието на гъбички и бактериите и може да се счита за нов клас антимикробно средство с различен механизъм на действие от другите антимикробни средства. Доказано е , че канабиноидите убиват вируси, включително хепатит С и ХИВ вируса. Канабиноидите регулират и намаляват прекаления имунен отговор към инфекцията.

Заключение

Много са възможностите за лечение – естествени и фармацевтични, но медиите и здравните власти ограничават избора на хората. Това е масова лоша практика с пълната подкрепа на политиците и всички власт имащи. Изброените средства са в основата на медицински протокол за лечение на коронавирус, грип и други вирусни инфекции. Повечето от горепосоченото може да се използва както в отделения за интензивно лечение, така и у дома. Ако медицинските власти наистина бяха заинтересовани да спасяват човешки животи, те биха отворили умовете и сърцата си към предложенията на лекарите по-горе.

Други прости лекарства, които могат да се добавят към горния списък, са зеолит, магнезиев хлорид (или магнезиев бикарбонат) и инфрачервена терапия.

Posted on Leave a comment

Хомеопрофилактика при COVID-19

Хомеопрофилактика

Д-р Петър Найденов и д-р Вилма Михайлова са опитни хомеопати, специалисти по хомеопатична детокс терапия и пионери на хомеопрофилактиката в България. Тази статия отразява тяхното мнение относно хомеопрофилактиката на COVID-19.

Хомеопрофилактиката за първи път е документирана през 1801 г. Тогава Самуел Ханеман описва използването на Belladonna за предотвратяване на скарлатина. Оттогава до наши дни хомеопрофилактиката успешно предпазва от (или лекува предразположението към) различни заболявания, включително детски болести, сериозни епидемии и тропически заболявания. Обикновено за хомеопрофилактика се използват нозоди – т. е. препарати, изготвени от тъкани и секреции на болни хора. В случая с COVID-19 бял дроб или бронхиални секреции от болни. Засега не знаем кога ще има такъв нозод, въпреки че някъде по света вероятно вече се произвежда.

В аптека АВИТА сме готови да направим всички необходими потенции. Ние разполагаме с единствената у нас машина за потенциране. За целта е нужна помощ от страна на клиниките, в които се лекуват потвърдени случаи с COVID-19. Просто трябва да се вземат секрети от поне десетина болни, и мъже, и жени на различна възраст. Тези секреции трябва да се смесят и да се поставят в шише в 70% медицински спирт, за да се убият вирусите. След това шишето трябва да ни се предаде, за приготвим нозод по всички правила на хомеопатичната фармакопея.

Тъй като медицинският спирт вече е убил вирусите и другите микроби, процесът е напълно безопасен за здравето на фармацевтите. В хомеопатията от векове съществуват различни видове нозоди, които задължително се използват в потенции над 12 С. След това разреждане в хомеопатичните лекарства няма останала материална субстанция. Тези нозоди са напълно безопасни за здравето, не внасят в организма нито една молекула от изходните вещества. Те внасят само енергия и информация, и отговарят на принципа „Преди всичко не вреди“.

Мнения на водещи хомеопати във връзка с COVID-19

Според проф. George Vithoulkas става дума по-скоро за лекуване на ранните симптоми, които още не се забелязват от заболелите, а не за профилактика. Това става с лекарства, наречени „Генус епидемикус“ – т.е. такива лекарства, които най-точно съответстват на най-честите симптоми на болестта. Той препоръчва да се събират надеждни симптоми, докато се очертае най-честата картина на заболяването, и да се търсят хомеопатични лекарства, които отговарят на картината на болестта.Той не е привърженик на хомеопатичната профилактика.

Във връзка с новата пандемия от COVID-19  д-р Isaac Golden, който има голям опит в  хомеопрофилактиката, съветва да се направи комбинирано хомеопатично лекарство, в чийто състав влизат различни лекарства, които покриват основните симптоми на клиничната картина на това заболяване: Influenzinum, Pneumococcinum, Bacillinum, Arsenicum album, Gelsemium, Bryonia, Antimonium tartaricum и Justicia adhatoda. За някои лекарства той посочва потенция 200 С, а за други 1 М.

Други хомеопати, като д-р Farukh Master, препоръчват Justicia adhatoda в ниска потенция 3х, което по-скоро е тинктура, т.е. билка в материална доза. (Във връзка с това според нас при нужда трябва да се дава сироп Кофол. В него се съдържа и тази билка наред с куркума и сладник. Сиропът действа отхрачващо и успокояващо кашлицата, когато вече има такава в хода на боледуване).

Camphora officinalis при COVID-19

Според д-р Rajan Sankaran  лекарството Camphora officinalis много добре лекува COVID-19. Също може да се приема и с профилактична цел. Той препоръчва за профилактика две дози от потенция 1 М, приети през 2 дни. Camphora е от подклас Magnolidae, чиято тема е да се затвориш и да се оградиш със стена от външния свят, да живееш в собствен малък, сигурен свят, в който нещата са ясни, а всичко навън е несигурно. Това изглежда е важно усещане и при тази нова епидемия от COVID-19. Затварят държавни граници и градове, а хората се оттеглят в своя собствен малък свят. Утвърждава се идеята, че външния свят е опасен и несигурен, и че не бива да се допускат събирания на много хора на едно място.

Основните симптоми на Camphora са:

 • изключително изтощение, което нараства бързо и води до внезапен колапс,
 • студена пот и тежка дихателна недостатъчност,
 • относително ясно съзнание и липса на неспокойствие.

Характерни са и много други симптоми, като не е задължително всеки болен да проявява всички симптоми – достатъчно е да има 2-3 от тях, за да се повлияе от това лекарство:

 • мъчително челно главоболие; фебрилитет до 38,5 с треперене и втрисане чак до конвулсии;
 • студено чело и студени крайници;
 • студено му е, но не понася завиване; трябва да лежи, не е в състояние дори да седи;
 • желание за студени напитки или липса на жажда;
 • дразнене в гърлото, причиняващо кашлица;
 • влошаване от най-малко докосване.

Camphora е показана и в по-напредналите фази на тежко заболяване или извънредни ситуации (напр. при удавяне), когато смъртта наближава, а нервната, белодробна и сърдечна дейност бързо се влошават. В такива ситуации на срив трябва да мислим за това лекарство наравно с Carbo Vegetabilis.

Според д-р Manish Bhatia

най-полезни при COVID-19 са Bryonia, Lycopodium, Gelsemium, Kalium carbonicum. Други източници препоръчват Eupatorium и Mercurius solubilis.

Повечето водещи световни хомеопати засега се стремят да открият Генус епидемикус, но едва ли има едно-единствено лекарство, което да помага на всички заболели. Затова според нас е разумно да се подходи по начина, предлаган от д-р Голдън. А именно да се изготви комбиниран препарат и да се използва за подготвяне на имунната система на хората от най-рисковите групи да се справи с усложненията от COVID-19.

Pulmo Protect 1 – хомеопрофилактика при COVID-19

Напоследък лансираните препоръки за приемане само на едно лекарство според нас не са обосновани, защото различните хора имат различни нужди. Досегашният опит сочи, че на различни места са постигани добри резултати с различни лекарства. Затова се решихме на този необичаен ход – да създадем комбиниран препарат. Като представители на класическата хомеопатия ние по принцип не сме привърженици на комбинирани лекарства. Но в този случай, имайки предвид огромния опит на д-р Голдън, който включва наблюдения и анализи на големи групи хора (милиони) при различни епидемии, в това число и с комбинирани хомеопатични препарати, решихме да предложим на всички, които желаят, един нов хомеопатичен препарат: Пулмо протект.

За тези колеги, които се интересуват по-подробно, ще споменем, че в случая със сегашната пандемия това комбинирано лекарство ще бъде средство за краткосрочна хомеопрофилактика. То включва най-утвърдените хомеопатични средства, които са от полза при лечение на тежки респираторни заболявания и бронхопневмонии, свързани с различни микроби, в това число COVID-19 и усложненията му. Pulmo Protect 1 включва лекарства, за които вече се е оформил консенсус в хомеопатичните среди. За повече информация, моля вижте курса по хомеопрофилактика за специалисти.

Нарекохме този препарат Pulmo Protect 1, тъй като в бъдеще може да се наложи да се приготвят следващи версии според промените в клиниката на COVID-19. Когато успеем да направим нозод, той ще бъде добавен към препарата с цел още по-специфично действие. При разработването на Pulmo Protect 1 сме обединили нашия опит в медицината, класическата хомеопатия, хомеопатичната детокс терапия и хомеопрофилактиката, който никак не е малък. Апелираме към колегите по света да ни съдействат и да ни дадат обратна връзка, споделяйки своите наблюдения.

Предизвикателството COVID-19 

Досега човечеството не се е изправяло пред такова предизвикателство. От една страна се твърди, че повечето здрави хора могат да прекарат COVID-19 на крак, с леко неразположение и да се възстановят за няколко дни. От друга страна, болестта носи голяма смъртност при по-възрастни хора и хора с хронично влошено здраве. При малко подценяване на опасността и предвид дългия инкубационен период, през който заразените предават вируси на околните, при нормални социални контакти може да се стигне до бързо увеличаване на заразените и до претоварване на здравеопазването, което вече се случи в някои страни с опустошителен ефект. Това доведе до налагане на извънредно положение в много страни по света, при което последствията за икономиката като цяло и за физическото и психическо здраве на всяко семейство и всеки човек са непредсказуеми.

Извънредните ситуации налагат извънредни мерки. Затова решихме да предложим новото хомеопатично лекарство Pulmo Protect 1 на всички желаещи преди всичко в България. Ето какви са доводите ни: В България има добра хомеопатична школа с повече от 25 години опит. Има достатъчно професионални хомеопати, които да съветват и помагат в прилагането на новото хомеопатично лекарство. Много семейни лекари използват хомеопатия в практиката си и биха могли да съберат обратна връзка за действието на лекарството.

Епидемичната обстановка в България засега все още е под контрол и затова може да се види дали приемащите това лекарство като профилактика наистина ще бъдат предпазени от клиничните симптоми на COVID-19. Вероятно има доста хора, които са в инкубационен период, когато Генус епидемикус е особено полезен, защото той лекува най-честите симптоми, а те тогава са в самия зародиш и могат да се пресекат по-лесно. Лекарството е безвредно и при правилно приемане не е свързано с никакви рискове от странични ефекти. Така се спазва основното правило в медицината „Primum non nocere“.

Проследяване на резултатите

Липсата на каквато и да било алтернатива, прави уместно приемането на това лекарство както от определени групи хора, за което то би било най-полезно, така и от всички други желаещи. Разбира се, това става съзнателно и доброволно. Ние също се включваме в групата на приемащите го, с цел да изпитаме действието му и да се предпазим. Призоваваме всички колеги-лекари и хомеопати също да го сторят, за да се натрупат данни за ефекта му. По-правилно е да се направи нещо, отколкото да се бездейства. Дори и ако новото лекарство за хомеопрофилактика не помогне толкова, то със сигурност няма да навреди, ако се приема според инструкциите, които даваме.

Според д-р Самуел Ханеман,

основател на хомеопатията, да се участва в доказването на хомеопатични лекарства е много полезно за здравето, защото всяко лекарство може да ни научи на нещо на енергийно ниво и да подобри жизнеността ни. Ако жизнената ни сила не реагира, лекарството или не ни действа, или по неуловим начин ни помага, а ако реагираме, то значи, че сме имали нужда от него и то е задвижило някакви процеси в организма, вероятно полезни за здравето. Всеки човек приема лекарството, спазвайки указанията, и винаги може да прекрати приемането му и да го неутрализира при нужда без каквато и да била вреда за здравето си. Цената на лекарството е напълно достъпна, като се има предвид, че с една опаковка може да се профилактира цялото семейство. Това е и причината да се предлага опаковка от 80 гранули (семейна) или 20 гранули (индивидуална).

Основното, което ни мотивира в случая, е здравето на всички хора и особено на тези от рисковите групи. Вярваме, че след 25 години опит в хомеопатията и 40 години лекарска практика можем да преценим какво може да се окаже добро за човешкото здраве. Готови сме да се изправим пред критика и неприемане, в това число и от някои наши учители по класическа хомеопатия, които много уважаваме. Както вече казахме, извънредните обстоятелства пораждат нужда от извънредни мерки. Според нас, сега е подходящ момент да се провери ефективността на хомеопрофилактиката и на лекарствата, предлагани за Генус епидемикус.

Д-р Едуард Бах,

който има голям принос към хомеопатията като откривател на чревните нозоди, в края на живота си работи с друга система – лекове от цветя. Той ги използва както поотделно, така и в комбинации, като обичайно допуска смесване на до седем лека, а в изключителни случаи е прилагал и осем наведнъж. При всички случаи краткосрочното приемане на Pulmo Protect 1 няма да навреди на никого.

В най-лошия случай ще поразклатим лодката на класическата хомеопатия, а в най-добрия – ще помогнем на много хора. Според нас, трябва да се оценят резултатите след 1 месец, след 3 месеца и след 6 месеца. Предлагаме оценката да се проведе чрез онлайн анкета със стандартни въпроси, на които да отговарят всички хора, приемали лекарството. Разбира се, не е изключено дотогава вирусът да мутира или да изчезне от само себе си, както се случи с SARS и MERS. Може да се окаже, че не е имало нужда от никаква хомеопрофилактика. Освен това прилагането на хомеопрофилактика не означава, че ако човек се разболее, той не трябва да се лекува по начина, който се прилага в съответната здравна система – бил той алопатичен, хомеопатичен, натуропатичен или комбиниран.

Внимание! Подчертаваме, че ако човек иска да се лекувa с хомеопатия, при появата на ясни симптоми на COVID-19 той трябва да прекрати хомеопрофилактиката и да се обърне към професионален хомеопат за индивидуализирано лечение.

Pulmo Protect 1 – състав и потенции

Pulmo Protect 1  се произвежда в две потенции (200 С и 1 М). Според нас първо трябва да се провери реакцията на препарата чрез приемане на по-ниската потенция и едва тогава да се приложи по-високата с цел по-дълготраен ефект.

Pulmo Protect 1 200Състав : Influenzinum 200 C, Pneumococcinum 200 C, Bacillinum 200 C, Arsenicum album  – 200 C, Gelsemium sempervirens 200 C, Bryonia alba 200 C, Antimonium tartaricum 200 C, Camphora officinalis 200 C.

Начин на приемане:

По 1 гранула на две седмици профилактично, общо 2 дози (4 седмици), след което се прави 2 седмици пауза и се започва прием на по-високата потенция. По 1 гранула седмично при възможен контакт с вирусоносители, 4 дози (4 седмици поред), след което се прави 1 седмица пауза и се започва прием на по-високата потенция.  По 1 гранула през ден при ежедневни контакти с болни, но не повече от 10 дни, след което се прави 3 дни пауза и се започва прием на по-високата потенция. Този начин на приемане е съобразен с това, от една страна, да не се стига до поява на нежелани симптоми (доказване), а от друга страна, да се постигне максимален предпазващ ефект при по-интензивен контакт с болестотворните агенти.

Pulmo Protect 1 M- Състав: Influenzinum 1M, Pneumococcinum 1M, Bacillinum 1M, Arsenicum album 1M, Gelsemium sempervirens 1M, Bryonia alba 1M, Antimonium tartaricum 1M, Camphora officinalis 1M.

При продължителна епидемия и добър ефект на Pulmo Protect 1 200 (липса на разболяване), трябва да се премине към по-високата потенция. Според д-р Голдън това намалява риска от доказване (реакция) и увеличава времето, за което човек може да бъде предпазен. Pulmo Protect 1 M се приема еднократно 2 гранули. След един месец се приема тройна доза в рамките на 24 часа, което означава 3 приема по 2 гранули през 12 часа.Например в 8 ч. сутринта, в 22 ч. вечерта и в 8 ч. на другата сутрин.

След това при следваща вълна от епидемия,може да се приеме направо единична доза 1М или две дози през 12 часа . При много голямо разрастване на епидемията схемата на прием може да се промени така: Pulmo Protect 200 – еднократно и след една седмица тройна доза,  пауза от една седмица. Pulmo Protect М – еднократно и след 2 седмици тройна доза.

Действие

В повечето случаи препаратът не води до никакви реакции и просто запознава организма с болестта на енергийно ниво. Така при разболяване тя да протече възможно най-леко, без да нанесе големи вреди. В малко вероятните случаи, ако евентуално се получат някакви неприятни реакции, лекарството се спира, което е напълно достатъчно за изчезването им. При нужда е добре да се консултирате с хомеопат. При реакция винаги трябва да спрем лекарството, защото процесът е задвижен и по-нататък организмът трябва да продължи сам.

След време  /2-3 седмици/, когато реакцията е преминала, можем да вземем отново само една доза от същата потенция. Ако човек е много чувствителен към хомеопатични лекарства и получи силна реакция, по изключение може да се наложи да дъвче ментови бонбони или да пие кафе, за да антидотира. По принцип това не се препоръчва, ако искаме да запазим ползите от Pulmo Protect 1. Както при всички останали хомеопатични лекарства, трябва да се избягва приема на кафе, мента, употребата на камфоров спирт, евкалиптово масло и други силно миришещи вещества, както и по-сериозни стоматологични интервенции или хирургични операции.

Показания:

Изхождайки от съдържащите се в Pulmo Protect 1 хомеопатични лекарства, ето за кого е подходящ този препарат:

Хора в напреднала възраст, които са с намалени жизнени сили. Повече им е студено, движат се по-бавно, страхуват се от инфекции. Придобили са известна педантичност и не обичат да си сменят навиците.

Хора с хронични белодробни и сърдечни заболявания, които протичат с кашлица, събиране на храчки в белите дробове, задух, умора от физически усилия. Влошаване нощем при лежане с глава на ниско.

Хора със захарен диабет и особено такива, при които кръвната захар не се поддържа в нормални граници и вече са настъпили усложнения от болестта.

Подходящо е още за:

Хора с отслабен имунитет, които боледуват по-често от респираторни инфекции. Склонни към усложнения като бронхити и пневмонии.

Хора, приемащи имуносупресори, кортикостероиди, антибиотици и други лекарства, които потискат имунната система, във връзка с трансплантация на органи и болести като бронхиална астма, автоимунни и злокачествени заболявания, хронични чернодробни, бъбречни и други заболявания и др.

Хора в привидно добро здраве, които дълго време приемат няколко алопатични лекарства. Например антихипертензивни, статини, антикоагуланти, антидепресанти, антибиотици, противогъбични, цитостатици, противозачатъчни и други хормонални препарати. Както и други лекарства, за които се знае, че натоварват черния дроб, бъбреците, храносмилателната система и имат много странични и токсични ефекти.

Хора, които се страхуват от болести и чувстват, че може и да не се справят, ако се заразят с по-сериозен вирус.

Mедицински работници, полицаи, шофьори на таксита, социални работници, транспортни работници, продавачи в магазини, фармацевти, служители в банки и други институции, които ежедневно са в контакт с потенциални вирусоносители или болни от COVID-19.

Хора, които са по-скоро материалисти и атеисти. Животът им се върти около работата и парите, предпочитат да живеят по-изолирано и да пестят пари,  страхуват се да не обеднеят. Много се страхуват да не се заразят и да не умрат.

Всички хора над 40-50 годишна възраст за всеки случай, ако желаят (тъй като лекарството е безвредно).

За кого не е това лекарство?

Не е за болни от COVID-19, защото те трябва да се лекуват от опитен хомеопат според симптомите.

Не е за млади, здрави, жизнени оптимисти, които не приемат никакви алопатични лекарства. Които рядко боледуват, лесно се справят с грипоподобните инфекции и не са склонни към бронхити и пневмонии.

Не е за деца, защото децата по правило боледуват леко или без симптоми, освен ако:

Детето е със сериозно влошено здраве,

Ако в семейството му има сериозни хронични болести или самото то спада към някоя от групите, изброени по-горе. Отново подчертаваме, че лекарството няма противопоказания и  може да се приема от всички хора. Особено ако са над 40-50 годишна възраст, тъй като е безвредно.

Какви допълнителни мерки препоръчваме?

От много години имаме огромен положителен опит с прилагането на суперхрани от микроводорасли, коластра, есенциални мастни киселини. Пробиотици и хранителни добавки, както и специфични продукти, съдържащи цинк, селен, магнезий, бор, витамин С и Д и други. Според нас те са от голяма полза, ако искаме да подхождаме наистина холистично към лечението. За съжаление, някой хомеопати подценяват значението на клетъчното хранене и суплементацията. Това пречи на постигането на желаните резултатите както при лечение, така и при профилактика, въпреки правилно подбираните хомеопатични лекарства. Напомняме на колегите-хомеопати да прочетат отново § 77 от Органона на Ханеман:

Болестите, причинени от постоянното излагане на вредни фактори, които могат да се избегнат, не са истински хронични заболявания. Здравето се връща спонтанно, когато се премахне препятствието за излекуване, при условие че няма хроничен миазъм в организма.

Неправилно се наричат хронични заболявания тези, от които страдат хора, които:

 1. Непрекъснато се излагат на вредни влияния, които могат да бъдат избегнати.
 2. Имат навика да приемат вредни храни или напитки.
 3. Запускат се и си позволяват всякакви крайности, които подкопават здравето.
 4. Продължително се лишават от неща, които са необходими за живота.
 5. Живеят на нездравословни места (особено в блатистите райони).
 6. Пребивават само в изби, влажни работни места или други затворени помещения
 7. Страдат от липса на физически упражнения или не излизат на чист въздух.
 8. Се лишават от здраве поради прекомерни умствени или телесни натоварвания.
 9. Живеят постоянно в ядове и неприятности и пр.

Лошо здраве, което хората сами си докарват, изчезва спонтанно при подобрен начин на живот, ако в тялото липсва хроничен миазъм. Те не могат да бъдат наречени хронични заболявания. Тези колеги, които искат да научат повече за продуктите, които препоръчваме, могат да се свържат с нас.