ХП

Аптека АВИТА
адрес: гр. Пловдив,
ул. "Димо Хаджидимов" №2
Работно време:
в работни дни от 9 до 19 ч.
Разрешително №
АП-1547-1/31.03.2021 г.
Управител: Маг. Фарм.
Деница Михайлова-Кацарова