Хомеопатия за потребители

Курсът може да се завърши online във  Фейсбук групата “Хомеопатия за потребители”. Курсът се намира в Мултимедия – Албуми – Курс Хомеопатия за потребители. Представлява редактиран видеозапис от двудневен курс, проведен на живо. Курсистите получават неограничен във времето достъп до групата и могат да гледат курса многократно от компютър, таблет и телефон, както и възможност да задават въпроси и да получават отговори от лекторите и другите курсисти.

Такса за участие 140 лв, платима в най-близкия офис на EasyPay (получател Анхира ЕООД, КИН на получателя 9317855888) или по банков път: Юробанк България АД, IBAN: BG84BPBI79401043834102, SWIFT: BPBIBGSF, бенефициент: Анхира ЕООД. Моля като основание за плащане пишете “Курс Хомеопатия за потребители”.

След заплащане на курса моля заявете членство в групата и отговорете на въпросите, свързани с членството (на линка по-горе във Фейсбук). Ако не получите веднага достъп, моля да се свържете с нас на тел. 0888 540442, за да ви включим в групата.

Лектори на курса са д-р Вилма Михайлова и д-р Петър Найденов – лекари-хомеопати с много голям опит в лечението на няколко поколения деца (и родителите им) с хомеопатия. И двамата продължават да изучават хомеопатия и да въвеждат у нас световната практика. Д-р Вилма е основател на Център за екомедицина „Хирон“, а д-р Петър е основател на Холистичен център и издателство „Анхира“.

Неразделна част от курса са лекарствените описания (Материя медика), публикувани на сайта avita.bg, както и в новото издание на книгата „Здраве без лекарства“ от д-р Петър Найденов.

Какво ще научите от курса?

Първа част: Въведение в хомеопатията

 • Що е хомеопатия.
 • История на хомеопатията.
 • Школи в хомеопатията.
 • Хомеопатията по света.
 • Медици и не-медици.
 • Светът от гледна точка на съвременната наука. Материя и енергия. Понятие за поле.
 • Състояние на съвременната западна медицина и на здравето на човечеството в наши дни.
 • Официална и алтернативна медицина. Енергийна медицина.
 • Холистичен модел на здравето и болестта.
 • Човекът като едно хармонично цяло на физическо, емоционално, умствено и духовно ниво.
 • Жизнената сила при здраве и боледуване. Защитният механизъм.
 • Предразположеност към боледуване. Вродени слабости в защитния механизъм.
 • Симптомите на болестите от гледна точка на хомеопатията и алопатията.
 • Понятие за миазми. Понятие за конституция. Остри състояния.
 • Пречки за излекуването и замърсявания на енергийно ниво.
 • Възможности и области на приложение на хомеопатията.
 • Място на хомеопатията в здравеопазването.
 • Сравнение между хомеопатията и други терапевтични методи – алопатия, хирургия, природолечение, акупунктура, иридология, фитотерапия, психотерапия, биоенерготерапия и др.
 • Хомеопатичните лекарства – лечебни средства на динамично ниво.
 • Доказване, токсикология, клинични данни, първично и вторично действие, резонанс.
 • Приготвяне на лекарствата. Динамизиране, потенции, материални и нематериални дози, число на Авогадро.
 • Позология (как се приемат лекарствата) – еднократна доза, повторение, реакция, смяна на потенцията или лекарството
 • Методология на хомеопатията.
 • Учебници по философия, теория и практика, хомеопатични справочници, книги по Материя Медика, компютърни програми.
 • Запознаване с хомеопатичния реперториум.
 • Степенуване на симптомите. Умствени, общи и частни симптоми. Модалности, ключови симптоми, странни, редки и особени симптоми, патогномонични симптоми.
 • Понятие за хомеопатично интервю. Събиране и записване на симптомите, анализ на случая, йерархизация, реперторизация, справка с Материя Медика и предписване.
 • Основният закон на лекуването – закон на Херинг. Посока на излекуване. Подтискане, палиация. Реакции на организма.
 • Какво трябва да спазва пациентът при хомеопатично лечение. Отговорността на пациента и на хомеопата. Кога да се търси професионална помощ.
 • Хомеопатична детокс терапия. Най-чести ХДТ курсове – ваксини, антибиотици, кортикостероиди, хормони и др.
 • Хомеопрофилактика. Курс за потребители ХП.
 • Хомеопатия и тахионна енергия.
 • Хомеопатия, тъканни соли, суперхрани и добавки – кое как действа и как да се комбинират.
 • Книгата „Здраве без лекарства“.
 • Запознаване и работа със сайта avita.bg. Как работи търсачката.
 • Въпроси и отговори.
 • Домашно: разглеждане на сайта на Аптека АВИТА и работа с търсачката.

Втора част: Самопомощ с хомеопатия

Ще разгледаме теми като травми, счупвания, изгаряния, порязвания, ужилвания, алергии, висока температура, бъбречни кризи, диарии и др. Ще получите представа за Материя медика на десетки важни лекарства, както и упътвания как да ги изучите подробно чрез сайта avita.bg.

 • УНГ, ОРЗ, грип, ковид-19 и усложненията му. Ferr. Ferr-p. Ipec. Cham. Cina. Ant-t. Caust. Eup-p. Gels. Bry. Rumx. All-c. Bapt. Bell. Cupr. Stann. Kali-c. Kali-bi. Kali-p. Dulc. Samb. Hydr. Dros. Spong. Euphr.
 • Детски болести. Детска хомеопатична аптечка.
 • Лекуване на емоциите: Staph. Ign. Aur. Anac. Agar. Hyos. Verat. Tarent. Caps. Lil-t. Ambr. Coff.
 • Полихрести: Calc Lyc. Merc. Nat-m. Ars. Phos. Sil. Puls. Sep. Rhus-tox. Lach. Nux-v. Stram. Acon. Sulph. Op Arg-n. China. Mag-c. Mag-m. Mag-p. Cann-i. Thuj.
 • Органотропни: Chel Camph Colch Borax Podoph Ham Aesc Sabad Sang Aeth Abrot Mez Aloe Cic Bufo Asaf Ricinus
 • Нозоди: Psor. Syph. Med. Tub. Carc. Borellia. Candida. Други нозоди.
 • Хомеопатични лекарства от телесни субстанции.
 • Лекарства за първа помощ: Arn. Hyper. Led. Urt-u. Symph. Ruta. Bell-p. Calend. Apis. Coloc. Berb. Canth. Petr. Spig. Cocc. Blatta. Sars. Tab.