Хомеопатия от Korres

Аптека „Авита“ предлага готови и екстемпорални хомеопатични лекарства от висок клас, в това число на реномирания производител „Коrres Homeopathy“. По препоръка на световно известния хомеопат професор Джордж Витулкас посетихме лично фабриката в градчето Инофита, недалеч от Атина, за да се уверим в качеството на предлаганите от тях хомеопатични препарати, преди да започнем да си сътрудничим.

Качеството на хомеопатичните лекарства е от решаващо значение за резултатите от лечението. Даже на времето Ханеман е настоявал всеки хомеопат сам да приготвя и дава на пациентите лекарства, само и само да е убеден, че те са правилно приготвени. Описахме всичко така, както го видяхме със собствените си очи, за да бъдат сигурни и спокойни всички хомеопати и пациенти, че като клиенти на аптека „Авита“ имат достъп до качествени и надеждни хомеопатични лекарства.

„Коrres“ е модерна гръцка фабрика за производство на най-висок клас натурални козметични, билкови и хомеопатични продукти, създадена през 80-те години на 20.век – на възраст, съизмерима с годините на човек, израснал до професионалист. „Коrres“ снабдява с хомеопатични лекарства повече от 1500 аптеки в Гърция, някои от които специализирани за екстемпорални форми. Отделно нейната биокозметика и билкови препарати се предлагат в повече от 30 страни.

Ориентацията към качествено биопроизводство, богатият асортимент и наложената марка дават финансовата възможност на фабриката да оборудва специализиран цех за хомеопатия с най-модерна технология и машини, където се произвеждат над 5000 вида хомеопатични лекарства в различни потенции, в това число целият асортимент на HAB (немска хомеопатична фармакопея).

Специализираният цех за хомеопатичното производство отговаря на най-високите фармацевтични изисквания за чистота и стерилност, тип „чиста стая“ без микробно замърсяване, клас D на входа. В осем отделни помещения с различно предназначение и двойни врати, налягането е по-високо от външното, екипировката на работещите съответства на лабораторните изисквания.

Един от специалитетите на фабриката е високопречистената, т.нар. празна вода, съществена за производство на хомеопатични лекарства. Лицензираната лаборатория е структурирана според изискванията на Националната медицинска агенция. Водата се пречиства с обратна осмоза. Хепафилтри с високо налягане и ефективност отстраняват всякакви микроорганизми и бактерии до пълната й стерилност. Контролът се осъществява с измерване на електропроводимостта на водата. С цел да се блокира бактериален растеж, съдовете, в които се съхранява водата, се охлаждат. Помещението е без прозорци, за да се избегне UV радиацията, и в него се поддържа постоянна температура 23 градуса С и 45% влажност на въздуха. Специална система за контрол следи параметрите на водата във всеки момент и ги показва на екрана на компютър. Отделно на всеки 4 часа водата се подлага на повторно филтриране с цел избягване на микробен растеж. Не случайно с „тяхната“ вода работят експериментални лаборатории в различни университети.

Производството на хомеопатични препарати от течни изходни субстанции се осъществява в клетки с ламинарен поток, с изключителна чистота, степен D. Тук отново виждаме пречистване от микроби с хепафилтри – не се прилага UV светлина, както обикновено, за да не се развалят хомеопатичните лекарства. Ако в една обикновена стая се монтира това устройство, вътре въздухът ще стане стерилен. Използват се специални инертни препарати за гарантиране на стерилна среда – подове и работни повърхности се обработват със спрей изопропилов алкохол, който се изпарява без остатък.

Всеки етап от производството на хомеопатичните лекарства е регламентиран според Немската хомеопатична фармакопея, а всяка поредна операция детайлно се записва в работен журнал.

В сърцето на всеки производствен процес на хомеопатични лекарства е потенциращата машина. Базата е оборудвана с модерна техника от фирма Labotics, използва се стерилната вода, отново в чисто помещение, клас D и С. Специализираните машини с автоматизирани вертикални вибрации за потенциране са две: първата имитира човешка ръка за приготвяне на по-ниски потенции до 30 С, а другата – за високо динамизирани хомеопатични лекарства до 10 М е напълно автоматична. Поставянето на гранулите в опаковки също е автоматизирано.

Ниските потенции до 12 С или 30 С се правят на ръка по метода на Ханеман, а потенцирането им е облекчено, подобно на програмата за ръчно пране в съвременните перални машини. В машината за ръчно потенциране човешката ръка придържа, а устройството сукусира 100 пъти шишенцата. Любопитна подробност, която демонстрира прецизност и висок стандарт на производство е решението при всяко потенциране да се ползват чисто нови стерилни шишенца с нова капачка. Използваните шишенца се изхвърлят. И така, за получаването на потенция 30 С се употребяват 30 стъклени шишенца! (Метод на Ханеман). Специалният Volume диспенсер гарантира спазването на точните пропорции при всяко едно потенциране. Благодарение на пръстенова система, модерната трансферна пипета се калибрира и специализиран дозатор отмерва точното количество вода… И отново – работещият описва всяка операция в протокол.

За по-високите потенции шишенцата се прехвърлят в автоматична потенцираща машина, която може да приготвя всякакви потенции. Например, за достигане на потенция 10М са нужни 24 часа и 180 литра стерилна вода. Всички шишенца с разтвори за производство на различни стандартни потенции се надписват, пише се партиден номер и се поддържа изрядна документация за производството на всяко едно лекарство.

За импрегнирането на гранулите се използва специална машина с марка Nascowhirl-pak, която може да импрегнира по 4700 гранули наведнъж. Хомеопатичният разтвор се пръска периодично от специални автоматични дюзи с цел равномерно и качествено зареждане на гранулите. Съдовете, в които се импрегнират гранулите, след всяка употреба се обработват с пречистена вода и се стерилизират с висока температура (160 градуса С) – така се премахват и енергийните следи от предишните лекарства. За да се гарантира, че цялото количество лекарство е попило в гранулите, периодично се провежда тестово импрегниране на гранули с разтвор от метиленово синьо, доказващо проникването на лекарството до вътрешността на всяка гранула. И тук всяка операция прилежно се документира.

При посещението в Korres Products наблюдавахме на живо прилагането на описаните в Европейската и Немска хомеопатична фармакопея, протоколи за производство на хомеопатични препарати от неразтворими изходни субстанции. Поставени в хаванче с кристали млечна захар (лактозен монохидрат), неразтворимите изходни субстанци – например метали, неорганични соли, се тритурират (разтриват) на ръка 1 час до постигане на хомогенна микронизация клас 0,5 µm. Така енергията се предава не чрез удар, а чрез разтриване.

Хомеопатичното производство на „Коrres Products“ отговаря на изискванията на стандарт ISO, клас 8. Базовите субстанции – майчини тинктури и други активни вещества като нозоди, неорганични и растителни материали, фабриката си набавя от регламентирани eвропейски производители като Remedy Bank, Velleda, Helios, Herbamed, Ainsworth и др.

Респектираща е прецизността, с която се водят протоколите на всяко производство съобразно с Немската хомеопатична фармакопея(НАВ). За целта е отделено специално помещение, където се съхранява общата информация и индивидуалните монографии за всяко лекарство както на книжен носител, така и в специален компютър, до който имат достъп само двама специалисти. Документиран е всеки детайл на суровината – тип и % съдържание на алкохол, произход, качество на материала, начин на съхранение, съдържа или не тежки метали, срок на годност. Гарантира се безопасността на работещите в помещенията от силно токсични субстанции, като арсеник, например. Спазва се точно предварително описаната процедура на приготвяне, обозначаване, пакетиране и експортиране на всеки хомеопатичен продукт във всяка форма. Складът, където се съхраняват суровини и готово производство отговаря на описаните условия за безупречна чистота.

Особено впечатлява модерното оборудване и възможността още на входа да направят хроматографски спектрален анализ на всяка изходна тинктура, която купуват за производство на хомеопатични лекарство. И независимо, че е 20 пъти по-скъпо – изискват базовите субстанции да бъдат придружени от сертификат за анализ от производителя. С помощта на метода Висококачествена течна хроматография (HPLS ) се контролира чистотата и качеството на тинктурите. Контролът на едно сертифицирано производство е драконовски и фабриката покрива високите изисквания за стерилност и качество всеки 6 месеца. Проверяващите органи решават, че условията и стандартът на производство е на толкова високо ниво, че вече ги тестват на 2 години.

От 2021 г търговският отдел на фирмата, отговарящ за реализацията на хомеопатичните лекарства, се нарича Monograph и се намира в Атина. Поддържаме връзки с тях и при нужда можем да организираме и доставката на лекарства, които в момента не предлагаме.