Отказ за получаване на стоки

Клиент, поръчал продукти през сайта, има право да откаже получаването им в следните случаи:

Продуктите или опаковките им са повредени.

Продуктите не съответстват на поръчаните от клиента.

Цената не съответства на цената при потвърждение на поръчката.

Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Отказ от договора от разстояние:

Съгласно Закона за защита на потребителите Потребителят има право да се откаже от договора в 14-дневен срок (считано от датата, на която е приел стоките), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в 54, ал. 3 (когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца) и чл. 55 (когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52).

(Чл. 45 от ЗЗП) Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

Условия за връщане и замяна:

Можете да се възползвате от опцията при условие, че стоката не е използвана и предоставите официалния документ за покупка. Продуктите трябва да са запазени във вида, в който са получени, и да не са използвани. В случай на нарушен търговски вид на стоката, аптека АВИТА има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. В случай на несъответствие или дефект, който е установен до 24 часа след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на търговеца и се изпраща друг продукт като заявения. В този случай транспортните разходи за изпращането на новия продукт са за сметка на Клиента.

Ако при получаване на стока установите, че тя е с нарушена опаковка поради неправилно транспортиране, или има липси, моля свържете се с нас и/или откажете да приемете стоката. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който се описва състоянието на пратката и опаковка й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

Замяна на продукти:

Ще заменим продукта, стига да разполагаме с него. При връщане или замяна на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), транспортните разходи са за сметка на клиента. Всички транспортни разходи за замени на стоки и връщане на пари по развалени сделки по наша вина са изцяло за наша сметка.

Право на отказ:

Ако желаете да се възползвате от правото си на отказ от договора от разстояние (т.е. да върнете закупения от Вас продукт в рамките на 14 календарни дни от неговото получаване), моля попълнете този формуляр.

След получаването на Вашата рекламация, наш представител ще се свърже с Вас. След потвърждение от нас, моля изпратете продукта на адрес: гр. Пловдив, ул. “Димо Хаджидимов” №2, аптека АВИТА.