Хомеоплазмин унгвент 40 g

7.50 лв. 7.50 лв.

ХОМЕОПЛАЗМИН унгвент 40 гр

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ХОМЕОПЛАЗМИН маз

HOMEOPLASMINE ointment

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява ХОМЕОПЛАЗМИН маз и за какво се използва ?

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ХОМЕОПЛАЗМИН маз.

3. Как да използвате ХОМЕОПЛАЗМИН маз ?

4. Възможни нежелани реакции.

5. Как да съхранявате ХОМЕОПЛАЗМИН маз ?

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХОМЕОПЛАЗМИН маз И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ?

ХОМЕОПЛАЗМИН маз се използва за поддържаща терапия при иритативни дерматити (повърхностни увреждания на кожата: повърхностни рани, охлузвания, подсичане, зачервяване, набраздена и напукана кожа, рагади, леки изгаряния).

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ХОМЕОПЛАЗМИН маз?

Не прилагайте ХОМЕОПЛАЗМИН маз:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Този лекарствен продукт не трябва да се прилага:

– при деца под 30-месечна възраст

– върху свръхинфектирани и секретиращи участъци.

Предупреждения и предпазни мерки:

Този лекарствен продукт съдържа борна киселина, и поради това, не трябва да се използва продължително време и с по-честа повторяемост на апликациите от препоръчаната, върху силно увредена кожа (особено изгорена), върху много обширни участъци, под оклузивна превръзка, особено при деца.

Други лекарства и ХОМЕОПЛАЗМИН маз

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства, включително лекарства, отпускани без рецепта.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Не прилагайте Хомеоплазмин маз върху гърдите по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ХОМЕОПЛАЗМИН маз ?

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Хомеоплазмин маз се прилага върху кожата.

Препоръчителната доза е: за повърхностни увреждания на кожата, 1 до 3 пъти дневно се нанася тънък слой от мазта, като преди това кожата се почиства.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ХОМЕОПЛАЗМИН маз

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Поради наличето на борна киселина, при случаен прием през устата, са възможни прояви на остро отравяне, които включват: повръщане и диария, коремни болки, еритематозен обрив върху кожа и лигавици, последван от десквамация, стимулиране или подтискане на централната нервна система, гърчове и хипертермия. По-рядко могат да се наблюдават бъбречни и чернодробни увреждания.

Бавната екскреция на борната киселина може да доведе до кумулация при продължителна употреба и до поява на хронично отравяне, при което може да се наблюдава анорексия, стомашно-чревни увреждания, дерматит, анемия, алопеция, конвулсии и други. (Вижте: „Не прилагайте ХОМЕОПЛАЗМИН маз” и “Предупреждения и предпазни мерки”).

Ако сте пропуснали да използвате ХОМЕОПЛАЗМИН маз

Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ХОМЕОПЛАЗМИН маз може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Опасност от нежелани реакции (Вижте: „Не прилагайте ” ХОМЕОПЛАЗМИН маз “Предупреждения и предпазни мерки”).
Много редки спонтанни съобщения за реакции на свръхчувствителност.

При кърмачета и деца под 30-месечна възраст, борната киселина е била причина за тежка интоксикация. Появата на кожни симптоми като изявен и дифузен еритематозен обрив, последван от десквамация с инициален еритем, появяващ се често в областта на седалището или устата, да се приема като предупредителен сигнал за увреждане.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно на:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8 1303 София

Тел.:+359 289 03417

уебсайт: vvww.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ХОМЕОПЛАЗМИН маз ?

Да не се съхранява над 25°С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ХОМЕОПЛАЗМИН маз след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

ХОМЕОПЛАЗМИН маз може да бъде използван до 12 месеца след първоначалното отваряне на тубата.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ХОМЕОПЛАЗМИН маз

100 g маз съдържат:

– Активните вещества са :

Calendula officinalis МТ/ 0,1 g

Phytolacca decandra МТ/ 0,3 g

Bryonia МТ/ 0,1 g

Benzoe tonkinensis МТ/ 0,1 g

Boric acid/ 4 g

– Другите съставки са:

Бял мек парафин.

Как изглежда ХОМЕОПЛАЗМИН маз и какво съдържа опаковката

Маз, алуминиева туба от 40 g.

Маз, ламинирана туба от 40 g.

Притежател на разрешението за употреба и Производител

BOIRON, Франция

 

Категория:

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.