Семинар по хомеопрофилактика за специалисти

Уважаеми колеги,

Още преди повече от 200 години основателят на хомеопатията д-р Самуел Ханеман отбелязва, че някои заразни болести могат не само да се лекуват, но и да се профилактират с хомеопатия. Така например, по време на епидемии от холера и от скарлатина хората, на които Ханеман дава съответните лекарства, не се разболяват или прекарват болестта по-леко и без усложнения. Именно това обръща вниманието на обществеността към хомеопатията и към д-р Ханеман.

След него още много други хомеопати прилагат хомеопатични лекарства с цел укрепване на жизнеността и имунната система така, че пациентите да бъдат защитени от определени болести като вариола, туберкулоза, скарлатина и др.

Включете се в курса!

През 70-те години на 20 век дъщерята на Исаак Голден – австралийски инженер, който тогава няма нищо общо с медицината – получава тежко увреждане вследствие на ваксинация. Отчаяният баща започва да търси лек за детето си и така попада на хомеопатията. Захваща се да я изучи и с годините става един от най-изтъкнатите специалисти в областта. Той успява да помогне не само на дъщеря си, но и на много други деца, увредени от ваксини.

Исаак Голден е единственият учен, защитил докторска дисертация (PhD) по хомеопатия в официално австралийско висше учебно заведение. Темата е «Хомеопрофилактика – предпазване от инфекциозни болести с помощта на хомеопатични лекарства». Той е автор на 11 книги по хомеопатия и работи с правителствени организации от различни страни за да предпазва населението от тежки заразни болести.

Най-големия принос към световното здравеопазване и към хомеопатията Исаак Голден прави, когато открива цялостна система за предпазване на децата и възрастните от инфекциозни болести с помощта на хомеопатични нозоди и други специфични хомеопатични лекарства. Нарича я хомеопрофилактика. Според направените от него исторически и  статистически наблюдения и изследвания върху хиляди пациенти в продължение на десетки години, хомеопрофилактиката е също толкова ефективна, колкото и конвенционалните ваксини, но за разлика от тях е безопасна и стимулира по естествен начин имунната система на човека така, че здравето му като цяло се подобрява.

Освен това, д-р Голден е специалист по лечение на ваксиноза – т.е. увреждане на различни аспекти на здравето след ваксинации, и е световен авторитет в областта на лечението на детския аутизъм. Може да се каже, че неговият метод за лечение на ваксиноза и увреждания от аутистичния спектър е подобен на хомеопатичната детокс терапия и на CEASE терапията, с това предимство, че предлага и възможности за профилактика чрез нозоди.

Особено полезна е хомеопрофилактиката за децата. Под въздействието на съответните нозоди детската имунна система съзрява и става устойчива на болести така, че дори да се разболее, детето прекарва съответната болест леко и след нея става още по-здраво. Нещо повече, то започва да се развива по-добре както физически, така и умствено. Освен това не се налага да се бори с всичките вредни ефекти на конвенционалните ваксини.

Д-р Голден предлага обучение по хомеопрофилактика на английски онлайн на цена от 400 USD. Има много негови последователи по света, някои от които са написали свои учебници и популярни книги за родители.

Като детски лекари хомеопати ние (д-р Вилма Михайлова и д-р Петър Найденов) сметнахме за свой дълг да изучим всичко по темата, защото сме сериозно обезпокоени от все по-често срещаните случаи на ваксиноза, аутизъм, поведенчески проблеми и смущения във физическото и нервно-психическото развитие на нашите малки пациенти.

След като се запознахме с уникалния труд на д-р Голден „Пълен наръчник по хомеопрофилактика“ и неговия он-лайн курс по хомеопрофилактика, както и изчетохме още книги по темата, и след като вече от много години прилагаме хомеопатична детокс терапия, решихме, че е крайно време да предложим специализирано обучение на всички колеги – детски лекари, семейни лекари, хомеопати и други специалисти, които имат контакт с деца в практиката си и се интересуват от това да ги предпазват от инфекциозни болести, без да ги подлагат на рисковете, придружаващи конвенционалната ваксинация.

Семинарът е достъпен он-лайн за удобство на практикуващите хомеопати под формата на видеозаписи от лекции, както и слайдове от презентация, а също така необходимите документи, таблици и упътвания.

Включете се в курса!

Не всички колеги владеят английски достатъчно свободно, и че не всички могат да отделят 400 долара и доста време за да изучат подробно източниците в оригинал. Ето защо  решихме да направим това вместо вас и след това да ви поднесем есенцията в синтезиран и лесен за усвояване вид на български език, както и да ви дадем готови схеми, които да можете веднага да прилагате в практиката си. Освен това, на този семинар ще имате достъп до нашия опит като детски лекари и хомеопати, който общо е над 70 години! (И двамата не сме първа младост, но това в случая е предимство!)

Само за книгите и семинарите, които сме закупили и изучили, сме дали хиляди левове, както и няколко месеца време. Естествено е да попитате каква е цената, която ще поискаме за достъп до тези знания. Е, няма да платите 400 долара, нито дори 400 лева. Желанието ни е да направим този семинар колкото се може по-достъпен, защото искаме всяко българско дете да има възможност да ползва хомеопрофилактика и хомеопатична детокс терапия. Тези две области от хомеопатията са сравнително по-лесни за прилагане и могат да се практикуват от всички лекари, които имат общи познания по хомеопатия.

Затова цената на семинара за 12 месечен достъп е само 200 лв, а при избиране на достъп за 3 месеца е само 160 лв! Можете да бъдете спокойни, тримесечен достъп е напълно достатъчен, тъй като става дума за двудневно интензивно обучение.

Очакваме ви!

Включете се в курса!

С уважение – д-р Вилма Михайлова и д-р Петър Найденов