Posted on Leave a comment

Хомеопатия за всички

Хомеопатия за всички

какво трябва да знаем, ако се лекуваме с хомеопатия

Анхира – София

 

Холистичната медицина

Холистичната медицина (от гръцки език холос – цялостен) разглежда човека като органично единство на тяло, емоции, ум и дух, а здравето като следствие от хармонията в живота. Тя се стреми да възстанови тази хармония чрез комплекс методи, въздействащи на всички аспекти на човешката природа и съобразени с индивидуалните особености на всеки.

За да се отстранят истинските причини за боледуване и се постигне излекуване е необходимо да се изследват най- съществените проблеми на всички нива на съществуване – физическо, емоционално, умствено и духовно. Затова е важно пациентът да сътрудничи в процеса на лечението и да разбере, че самият той е отговорен за здравето си.

Различните нива са подредени в йерархия по важност:

 1. Умствено-духовно (свързано с мисълта и творчеството)
 2. Емоционално (свързано с чувствата и настроенията)
 3. Физическо (органи и системи на физическото тяло)

Такава йерархия съществува и на всяко отделно ниво. На физическо ниво най-важни са централно разположените добре защитени органи (мозък, сърце), а не така важни са периферните (кожа, лигавици). На емоционално ниво апатията е по- лоша от раздразнителността, а на умствено ниво егоизмът по- лош от слабата памет.

Разболяването върви отвън-навътре (от маловажни органи системи към централни) и отдолу-нагоре в йерархията (от физическо към духовно ниво). Възможно е човек с големи телесни недъзи да е по-здрав и щастлив от друг, който е физически здрав, но умствено и емоционално съсипан.

Правилно лечение е това, при което най-напред се усеща подобрение на душевно ниво и общ прилив на сили. Като се повиши жизнеността на организма, болестта се ограничава периферно ниво и не застрашава живота. При това отделни физически оплаквания може временно да се влошат или да появи обрив по кожата (болестта “излиза навън”).

Определение и мярка за здраве

Видният съвременен хомеопат Джордж Витулкас свързва здравето със свободата и творчеството. Той дава следното определение за здраве:

На физическо ниво: благополучие, постигнато в резултат на освобождаване от болката.

На емоционално ниво: ведрина и спокойствие, постигнати в резултат на освобождаване от прекалено силните изпепеляващи страсти (емоционални страдания).

На умствено ниво: пълно единение с Истината, постигнато в резултат на освобождаване от себичността.

Истински здравият човек съчетава в себе си двете божествени качества Любов и Мъдрост. Това е идеал, към който трябва да се стреми всяко лечение. Колкото повече човек се приближава до него, толкова по-здрав става; и обратно – колкото повече се отдалечава от него, толкова повече се влошава неговото здраве.

Мярка за здравето на всеки човек е способността му за творчество, полезно не само за самия него, но и за другите. Всеки сравнително здрав човек се стреми по-скоро да създава, отколкото да руши. Разрушителността е болестно състояние, независимо дали е насочена срещу себе си или срещу другите.

Здравият човек естествено успява да се придържа към “златната среда”. Той се стреми към баланс на духовното, материалното и биологичното в себе си и към хармонични и конструктивни взаимоотношения с другите и заобикалящия го свят. Нито прекаленият егоизъм, нито прекаленият алтруизъм са белег на духовно здраве.

Прекаленото фанатично залитане към материализъм, секс, работа, религия или каквото и да било сочи заболяване, дори когато човек физически изглежда здрав. Потискането на естествените пориви (поради прекалено строго възпитание или нехармонично партньорство) води до нещастия и сериозни проблеми със здравето, които се нуждаят от лечение.

Хомеопатия – това пък какво беше?

Хомеопатията (от гръцки език хомео – подобен и патос – страдание) е метод за профилактика, лечение и подобряване на здравето чрез прилагане на доказани1 потенцирани2 хомеопатични лекарства, които се подбират индивидуално според Закона на подобието3.

Основният принцип на класическата4 хомеопатия гласи Minimum, Simplex, Simile – т.е. при всяко болестно състояние се предписва в минимална доза само едно хомеопатично лекарство, индивидуално подбрано според съвкупността от симптоми на физическо, емоционално и умствено ниво.

Хомеопатията се нарича също “нежна медицина” (нежна в случая не означава слаба – напротив, това е много мощен лечебен метод), защото тя не вреди и не натоварва организма. При нея не съществуват проблеми като токсични ефекти от натрупване на вредни химикали, лекарствена зависимост или резистентност на болестотворните микроби (голямо предимство пред антибиотиците), увреждане на имунитета, възрастови ограничения и противопоказания.

Хомеопатично лечение може да се прилага от първия до последния ден на живота.

То протича в съответствие с природните закони, премахва някои дълбоки причини за боледуване и винаги укрепва жизнеността на организма. Икономически е по-изгодно за пациентите и семействата им (особено при хронично болни), тъй като намалява или премахва нуждата от постоянно приемане на вредни и скъпи алопатични лекарства.

1 Доказани са лекарства, които са фармакологично изпитани върху здрави доброволци и получените резултати са записани в Материя медика.

2 Потенциране (динамизиране) означава обработване на първоначалната субстанция чрез последователни сукусии (удари, тръскания) и разреждане в определено съотношение – потенция Х (1:10), С (1:100), LМ (1:50000) и пр.

3 Закон на подобието: вещество, предизвикващо определени симптоми у здрави изпитатели, действа лечебно при болни с подобни симптоми.

4 В хомеопатията има и други подходи освен класическия.

На кого да се доверим?

Според международните изисквания образованието по хомеопатия трае поне 2-3 години (плюс 2 години медицински минимум за не медици). Добрият хомеопат се изгражда след още няколко години ежедневна практика.

В България има различни хомеопати:

 • дипломирани хомеопати-медици (лекари, стоматолози, фармацевти, фелдшери, акушерки и мед. сестри).
 • дипломирани хомеопати-не медици, допълнително изучавали основните медицински дисциплини.
 • студенти по хомеопатия (не работят сами, а под ръководството на достатъчно опитни преподаватели).
 • “хомеопати” без дипломи, които обикновено не заслужават доверие. Някои може и да са медици, а други да нямат елементарни медицински знания.

Обърнете внимание кога и от кого са издадени дипломите на вашия хомеопат, колко години е изучавал хомеопатия и от колко време я практикува. Не разчитайте толкова на реклами в медиите, а най-вече на препоръки от познати, които са били излекувани, и на личните си впечатления.

За правилността на самото лечение не е толкова важно хомеопатът същевременно да е и лекар-алопат5. Затова може да се доверите и на не медици с добра репутация, ако сте сигурни в добросъвестността им, особено когато работят в сътрудничество с лекари-хомеопати. Това е утвърдена практика в много страни по света (някои водещи съвременни хомеопати не са лекари алопати, но обикновено си сътрудничат с такива поради научни, практични и правни причини).

Ако обаче сте сериозно болен, обърнете се към опитен лекар-хомеопат с по-голям клиничен стаж – той може да ви назначи изследвания, да прецени кои лекарства не бива да спирате и при нужда да ви насочи към друг специалист.

5 Алопатия – от гръцки език алос – различен – такива лечебни методи, които не са съобразени със Закона на подобието.

Какво се лекува с хомеопатия?

Хомеопатията лекува не просто отделни симптоми и болести, а болния човек като цяло с всичките му оплаквания – физически и психически. Тя коригира и функционални нарушения, и сериозни патологични промени в тъканите и органите. Укрепва организма като го стимулира специфично на енергийно ниво и подобрява способността му за саморегулация.

Изгледите за оздравяване са по-големи при навременно започване на лечение, преди пациентът да е бил подтиснат и изтощен от страничните ефекти на алопатични6 лекарства.

Благоприятно се повлияват (профилактика, излекуване или облекчение) почти всички остри и хронични физически и психически заболявания, спешни състояния и травми. В някои случаи само с една-единствена минимална доза се постига лечебен ефект, траещ с месеци и дори години.

Ето някои показания за хомеопатично лечение:
 • заболявания на всички органи и системи – грип, ангина, бронхит, пневмония, астма, екзема, алергия, псориазис, цистит, гастрит, мигрена, дисменорея, импотентност, неврози и пр.
 • състояния, възникнали в резултат на силен стрес (шок, гняв, уплаха, скръб, фрустрация, нещастна любов и др.).
 • тежки и нелечими с други методи заболявания (облекчаване на страданията, в някои случаи излекуване).
 • оплаквания във връзка с критичните периоди в живота: начало, пубертет, климактериум, край.
 • проблеми, свързани с бременността, раждането и после родовия период (у майката и бебето).
 • при децата: често боледуване, лоши сливици, изоставане в развитието, трудно учене, поведенчески проблеми и др.

6 Правилното хомеопатично лечение увеличава шансовете за излекуване независимо от диагнозата. Впрочем за болния е най-важно да бъде излекуван, а не непременно да му бъде поставена диагноза.

Помогнете си, за да ви помогнем

Човек е отговорен за собственото си здраве, но често забравя това. Съществуват природни закони, които не може да се пренебрегват безнаказано. Понякога лошото здраве се дължи най-вече на невежество и немарливост. Не можем да очакваме чудо от нито един лечебен метод, ако живеем противоестествено. И най-мощното лекарство може да бъде антидотирано7 от внезапен или постоянен стрес, умствена и физическа преумора, недоспиване, обездвижване, тровене с черни мисли, цигари, алкохол, некачествена храна и т.н.

Живият човек представлява динамична енергийна система, която постоянно взаимодейства на различни нива с околната среда. Хомеопатичните лекарства ни помагат да реагираме по-адекватно на физическо ниво, да се разкрепостим духовно и емоционално, да осъзнаем и преодолеем болестни модели, на които сме робували. Те са един мощен начин да се въздейства на здравето – но не винаги предлагат чудо.

Има болести, към които всеки човек е възприемчив. При определени условия въпреки правилното лечение те могат да влошат жизнеността даже на най-устойчивия организъм. За да не става това, разумно е да се прилагат допълнителни методи за укрепване на здравето.

Други болести засягат само хора, които са специфично предразположени. Това важи особено при т. нар. миазми, свързани с краста, туберкулоза, гонорея, сифилис, малария, диабет, рак и други сериозни болести в пациента или рода му. В такива случаи е наложително да се предприеме специфично и продължително хомеопатично лечение, и непременно да се избягва всичко, което води до влошаване.

Най-голямата сила на хомеопатията е в това, че тя може да освободи от болести не само пациента, но и децата му. Затова ако сте сериозно болен или имате фамилна обремененост, лекувайте се с хомеопатия, преди да родите децата си.

7 Антидот (тук) – нещо, което унищожава ефекта на лекарството.

Как протича лечението?

Когато отидете при хомеопат, той ви разпитва най- подробно за всички ваши оплаквания и си води бележки. Пос- ле задава допълнително различни въпроси с цел да ви опознае като човек и да установи как и до каква степен е увредена жизнеността ви като цяло. Работата му може да се оприличи с тази на детектив, който събира “улики” срещу болестта – във ваш интерес е да го улесните.

След като снеме случая, хомеопатът го анализира и избира най-важните симптоми, отразяващи особеностите на пациента и на болестта. После “реперторизира” – т.е. установява как лекарства са свързани с подобни състояния. Това става помощта на реперториум – книга или компютърна програма съдържащи подробен списък на симптоми и лекарства за тях.

Накрая се избира най-подходящото лекарство, като сравни симптоматиката на пациента с описанията на лекарствата, до които е довела реперторизацията. За целта прави справка в хомеопатична Материя медика (учебник, който подробно и системно са описани всички известни симптоми и характерни умствени, емоционални и физически особености на всяко лекарство). При трудни случаи това отнема доста време и може да наложи допълнително интервю

Избраното лекарство се предписва на пациента в точно определена потенция и доза, еднократно или през определени интервали в зависимост от едни или други фактори, с които хомеопатът трябва да се съобрази.

След време се прави проследяване, за да се оцени действието на лекарството и нуждата от ново предписание. При добро повлияване не се дава нищо друго дотогава, докато се появят нови симптоми – т.е. ако случаят ви върви добре все по-рядко получавате ново лекарство.

Това е една особеност на лечението, която често учудва пациентите. Просто приемете, че хомеопатията прилича на стартиране на двигател – щом той заработи, не бива да правят опити да се стартира отново, докато не спре.

Хомеопатичният преглед

При хомеопатията има значение не само онова, което е характерно за болестта, но и това, което е характерно за личността на болния. Затова от десет души с една и съща болест всеки един може да получи различно лекарство. Ако е правилно подбрано, то съответства и на оплакванията, и на индивидуалните особености на всеки болен. Хомеопатията обръща в еднаква степен внимание и на едните, и на другите.

Бъдете готови за всякакви въпроси, свързани с всички аспекти на вашата природа. Помогнете на хомеопата да ви разбере, да усети какво представлявате като хора, какво не е наред в живота ви, какви са най-дълбоките причини за вашите проблеми. Бъдете искрени и не скривайте нищо, за което ви питат – дори и въпроси, които според вас нямат отношение към лечението, могат да се окажат много важни.

Всички въпроси ви се задават не просто от любопитство, а с цел да се уточнят онези фини нюанси, по които може да се разпознае най-подходящото за вас лекарство сред много други подобни на него. Бъдете готови да споделите дори такива съкровени неща, за които може би не сте казвали на никого досега. Истинските причини за боледуване често са свързани именно с тях.

Възможно е предварително или след първия преглед да ви предложат да попълните специален въпросник – това е удобен начин за подсещане и уточняване на много подробности.

Когато се преглеждат деца, добре е да присъстват и двамата родители – или този, който познава детето най-добре. Ако детето ви е по-голямо, бъдете готови да го оставите насаме с хомеопата за известно време, тъй като и то като всеки човек може би си има своите тайни, за които не му се иска да говори пред вас.

Същото важи и при преглед на възрастни. Ако те са дошли с придружител, в негово присъствие едва ли могат да се отпуснат достатъчно и да споделят всички свои проблеми.

Хомеопатичните лекарства

Хомеопатичните лекарства са от минерален, растителен и животински произход, плюс т.нар. нозоди, свързани с болести специфични само за човека. Те са напълно безвредни. Производството им щади природните ресурси, консумира съвсем малко енергия и е екологично чисто. Приети в малки или безкрайно малки дози, те внасят в организма специфична информация (енергия) и стимулират защитните му сили, а в някои случаи премахват наследени от родителите болестни модели.

Съхраняват се в плътно затворени съдове, на тъмно и хладно, далеч от електромагнитни полета, силни миризми и радиоактивни излъчвания. Гранулите и таблетките не се пипат с ръце. При случайно разсипване не се връщат обратно в опа- ковките. В течните лекарства не се бърка с капкомер или с каквото и да било, а при вземането им се внимава да не се докосва шишенцето с устни или език.

Хомеопатичните лекарства се приемат през устата или еднократно, или по схема. Поне 20-30 минути преди и след приемането им не се яде и не се пие нищо (да не усещате вкус). Прилагат се и външно като тинктури, кремове и лосиони.

Потенциите LМ се приемат по 1-2 капки под езика всеки ден до настъпване на ефект. Преди всеки прием шишето с лекарството се удря 10 пъти в книга с твърди корици. При по-чувствителни или отслабени пациенти лекарството се разрежда. За целта в чиста стъклена чаша се наливат 100 мл. Вода (минерална или от чешмата, но престояла, за да излети хлорът), капват се 1-2 капки лекарство от шишето и се разбърква с чиста лъжичка. Приема се по една глътка толкова пъти дневно, колкото е предписано (всеки път се разбърква). Всеки ден се приготвя нов разтвор (в същата чаша). За още по-голямо разреждане приготвеният разтвор се излива така, че да остане 1 мл., допълва се с още 100 мл. вода и пак се разбърква. Това може да се направи неколкократно.

Щом настъпи ясно изразен ефект, лекарството веднага се спира – иначе лечението може да се обърка!

Реакцията на организма

Правилното хомеопатично лечение води до усещане за общ прилив на енергия, душевен комфорт и облекчаване на физическите оплаквания. Такова подобрение може да настъпи веднага или да бъде предшествано от лечебна криза, изразяваща се в някои от следните симптоми:

 • преходно общо влошаване на всички оплаквания.
 • грипоподобно състояние, много често с по-висока от обичайното температура (поради повишена жизненост).
 • поява на предишни оплаквания, които не са били излекувани, а само подтиснати с неподходящо лечение.
 • обрив по кожата или лигавиците, изпотяване, хрема, повръщане, диария, течение от влагалището и други секреции, често с неприятен мирис (чистене на токсини).
 • преместване на оплакванията отгоре-надолу, от по-важни към по-маловажни органи и системи на тялото или от центъра към периферията му.
 • необичайна сънливост и увеличен апетит.
 • кратък и оскъден мензис (пестене на жизнена сила).
 • поява на симптоми, характерни за взетото лекарство (при някои много чувствителни пациенти).
 • промяна в настроението, необясними изблици на гняв, плач и пр. (освобождаване на подтиснати негативни емоции).
 • символични ярки съновидения, които се помнят и правят силно впечатление на пациента (осъзнаване на проблеми).

Дори когато има влошаване на някои от симптомите, пра- вилното хомеопатично лечение се придружава от усещане за общо благополучие и не е опасно за здравето на пациента.

Например при тежка астма пристъпите спират, но се явяват сърбящ обрив, хрема и конюнктивит. Хора, които са се примирявали с неблагоприятни условия, в резултат на лечението може да се решат на важни промени – смяна на работата или предприемане на отдавна мечтано начинание (повече вяра в себе си), влюбване, помирение със съпруга или развод и т.н.

Проследяването

Хомеопатичното лечение постепенно води до забележимо подобряване на здравето. Макар че това може да се усети още след първото предписание, най-често истински добри резултати се получават след продължително умело водене на случая.

Например, 50-годишна жена се лекува поради проблеми с нервите, горещи вълни и миоматозни възли на матка. Оказва се, че баба и е починала от туберкулоза, а баща и като ученик е хапан от куче и му е правена противобясна ваксина. Самата пациентка е реагирала много силно при ваксинацията против вариола. Преди 20 години била изнасилена от колеги на мъжа си, при което забременяла, абортирала, получила бяло течение и кондиломи, които лекувала с изгаряне. Преди 2 г. баща й загинал при злополука, а майка й се разболяла тежко и няколко месеца по-късно починала.

Този случай е истинска плетеница от симптоми, които принадлежат към различни слоеве. Те трябва да се разчистят един по един, а това изисква много време, умение, опит, търпение и постоянство.

В интерес на пациентите е да не прекъсват лечението, дори ако не забелязват веднага ефекта. Естествено, това важи само тогава, когато те са имали щастие да попаднат на достатъчно квалифициран хомеопат.

За да улеснят лечението, най-добре е пациентите да водят дневник, в който да отбелязват всички по-важни промени в състоянието си и да следват точно препоръките на лекуващия.

При децата честото боледуване е признак на миазматично влияние или психологични проблеми. Това налага лекуване на родителите, за да се подобри атмосферата в семейството и да се предпазят бъдещите деца от подобни болести.

Известен е т.нар. “синдром на съпрузите” (бракът пречи излекуването, тъй като е постоянен източник на психотравми). Тук от решаващо значение е отношението на самите пациенти (то се определя не само от желанията им, но и от кармата).

Изисквания към пациента

Не употребявайте кофеин (дори една чашка кафе може да съсипе ефекта от лечението!), мента, камфор, големи количества шоколад и силни подправки. Ако имате развалени зъби, оправете ги преди да започнете хомеопатичното лечение – по- сериозните стоматологични манипулации могат да го антидотират.

Избягвайте имунизации и химически лекарства без знанието на вашия хомеопат. Това важи особено за кортизонови препарати и мазила, антибиотици, хормони и хапчета против забременяване, антиревматични лекарства, и др. Дайте, шанс на своята жизнена сила самичка да се справи с болестта така, както намери за добре.

Поддържайте контакт със своя хомеопат и го уведомявайте за промените в състоянието си на 3., 7. и 14. ден след взема- нето на лекарството. Наблюдавайте се и си записвайте накратко всичко важно – това е необходимо за проследяването.

Оставяйте си време за сън, почивка, приятни емоции – така процесът на оздравяване се улеснява на всички нива. Не прекалявайте с алкохол, цигари и други съмнителни удоволствия. Не прахосвайте увеличената си жизненост.

Хранете се природосъобразно и не преяждайте. Яжте предимно сурови и прясно приготвени храни. Пийте достатъчно вода и пресни плодови сокове. Въздържайте се от силния чай. Поддържайте безупречна вътрешна и външна хигиена. Не допускайте засъхване на пот по тялото си. Вземайте редовно душ. Ако имате запек, набавете си пособия за очистване на дебелото черво и регулирайте диетата си.

Прекарвайте повече време навън. Контактът със слънцето, земята, водата, чистия въздух и красивата природа действа лечебно. Излагайте гръб на слънце преди обяд, за да се заредите с енергия, движете се много (без да се преуморявате), ако е възможно работете в градината, ходете боси, плувайте, идете на почивка – въобще правете за себе си неща, които ви носят радост и сила.

Съвместимост с друго лечение

Хомеопатията е специфичен метод за стимулиране на жизнената сила на енергийно ниво и е добре съвместима с лични неспецифични природолечебни методи – диети, естествени хранителни добавки, разтоварващи дни, очистителни процедури, масаж, лечебна физкултура, мануална терапия, гимнастика, фитотерапия, балнеолечение и др.

Често алопатичното лечение е по-скоро потискане на химично ниво и пречи на жизнената сила да се справи с проблемите. Това се отнася най-вече до кортизонови и други хормонални препарати, някои противовъзпалителни и антиалергични средства, контрацептиви, химиотерапевтици, антибиотици и др. Ваксинациите също могат да отключат някои болести или да провокират тласък при съществуващи такива.

Затова щом ще се прилага хомеопатия, в повечето случаи е наложително да се прекъснат химическите лекарства. Ако не са животоспасяващи, добре е да се спрат доста преди да се започне с хомеопатията, за да се изявят истинските симптоми и да се изчисти организма.

Не е изключено самото спиране на алопатичната терапия да предизвика влошаване на болестта. Някои химични лекарства не могат да се спират рязко, а други изобщо не бива да се прекъсват. Това важи особено при по-сериозни болести когато става дума за заместителна терапия (например с инсулин при диабет, с тироксин след операция на гуша и пр.).

Такова решение е от компетентността само на опитен лекар. Най-добре е да се уведоми хомеопатът за всички други лечебни методи, които възнамерявате да опитате, за да се прецени индивидуално рискът от антидотиране на хомеопатичното лечение. Особено сериозна грешка е да се вземат каквито и да било лекарства по време на лечебната криза без знанието на лекуващия хомеопат.

Ако хомеопатичното лечение не се провежда правил- но, може да се стигне до влошаване – то се дължи на естествения ход на болестта или на грешки на лечителя и пациента.

Какво още?

Човечеството навлиза в качествено нов етап на развитие – глобална интеграция, синтез на материалното с духовното, преход към холистично съзнание. Много хора минават през изживявания, водещи до разширяване на съзнанието. Това е свързано с криза, която понякога протича под формата на болест, за чието лечение трябват умения, каквито все още не се преподават в повечето програми за обучение по медицина.

В такава сложна система като човека рутинното атакуване с токсични медикаменти и хирургия на отделни нейни части, колкото и да изглежда интелигентно и обосновано, може да доведе до влошаване на здравето като цяло. Прекалената механизация, фрагментация и специализация, както и масово прилаганите потискащи терапии влошават качеството на живот.

В наши дни съществуват три типа съзнание – материалистично, преходно и холистично. Основната разлика между тях е степента на връзка с най-фините измерения – т.нар. царство на душата. Затова хората са с различно съзнание се нуждаят от различен подход при лечение.

Има достатъчно доказателства за непреходността на съзнанието и възможностите на човека да преминава в други състояния – свръх съзнание, близки до смъртта изживявания, припомняне на минали прераждания, ясновидство и др.

На много места вече сериозно се изследва енергийната система на човека – етерно тяло, чакри и меридиани, биополе, жизнена сила. Все по-успешно се прилагат акупунктура, аюрведа, остеопатия, природолечение, вибрационна медицина, езотерична астрология и психология, психосинтеза и др.

Поради тези и много други причини приемането на нова холистична медицинска парадигма (модел) е не само необходимо, но и неизбежно. Много хора вече не разчитат на химията, а предпочитат да лекуват себе си и своите деца “алтернативно” и “холистично”. Постепенно съзнанието ни като цяло доузрява и се подготвя за настъпването на една нова ера в медицината, чийто ключов тон е хармония, единение и синтез.

Малко история

Основоположник на хомеопатията е немският лекар Самуел Ханеман (1755-1843г.) – един от най-ерудираните и напредничави учени на своето време, владеещ немски, гръцки, латински, френски, английски и др. Той е прочут особено с това, че по време на холерната епидемия през 1830-31 г. предлага най-ефикасното лечение, което води до бързо разпространение на хомеопатията в Европа.

През 19. век в САЩ живее и твори друг титан на хомеопатията – д-р Джеймс Тайлър Кент – практикуващ лекар, преподавател по анатомия и Материя медика, автор и издател на първокачествени учебници по хомеопатична философия и Материя медика, съставител на подробен Реперториум, който и до днес е в основата на най-добрите съвременни реперториуми.

В наши дни хомеопатията преживява разцвет.

Може би най-голям принос за това има професор Йоргос (Джордж) Витулкас от Гърция (род. 1932 г.) който буквално вдъхва нов живот на този метод. Той е основател и директор на Международната академия по класическа хомеопатия, учител на повечето от най-добрите съвременни хомеопати, патрон на няколко международни фондации, автор на учебни- ци, книги и статии, създател на нов модел за здраве и болест, изобретател на компютърна експертна система, издател на списание и т.н. “За изключителен принос към възхода на класическата хомеопатия и възраждането на знанията по хомеопатия и за неуморни усилия да обучава хомеопати по най-високи стандарти, така че хомеопатия- та да може да предяви права за място в науката като ефективна алтернатива на други медицински школи и традиции” проф. Витулкас е удостоен с Алтернативна Нобелова награда за здраве през 1996 г.

Хомеопатията се разпространява все по-широко в съвременния свят и приносът й за подобряване на здравето на човечеството е значителен. Тя е предпочитан метод на лечение от английското кралско семейство, както и от много световноизвестни личности – политици, бизнесмени, хора на изкуството и др.

Съществуват няколко специализирани международни организации, работещи за развитието на хомеопатията. В Европа има десетки големи издателства на хомеопатична литература и производители на хомеопатични лекарства и компютърни програми, стотици центрове за обучение и хиляди големи лечебни центрове, а професионалните хомеопати и студентите по хомеопатия са няколко милиона.

Хомеопатията в България

В края на 19. и началото на 20. век у нас работи д-р Георги Миркович. Той е и автор на първата българска книга по хомеопатия “Домашен хомеопатичен лекар”. Многозначителен факт е, че д-р Миркович е един от първите трима ученици на Учителя Петър Дънов (впрочем, Учителя е бил запознат с хомеопатията и я е одобрявал).

По-късно от хомеопатия се интересуват проф. Асен Златаров и акад. Методи Попов, но в тогавашна България тя не намира особено разпространение. Все пак в Музея по история на медицината във Варна се пази един комплект внесени от Германия хомеопатични лекарства от началото на века, които са наченати, т.е. използвани.

След 1944 г. “народната власт” заклеймява хомеопатията като ненаучна и идеалистична – по този начин развитието й се спира, но въпреки забраните отделни хора тайно я изучават и прилагат.

Едва през 1993 г. в София започва първият пълноценен дипло- мен курс по хомеопатия с преподаватели от Лондонския колеж по класическа хомеопатия (LССН), организиран от Холистичен център “Анхира”. До 1997 г. от LССН са обучени около 120 души, на повече- то от които са издадени международно валидни дипломи.

Междувременно излиза наредба на МЗ за внос на хомеопатични лекарства и различни чуждестранни фирми започват обучение за медици – например фирма Боарон (Воiгоn) от Франция, която е и главният доставчик на продаваните у нас хомеопатични лекарства.

През 1994 г. се основава Хомеопатично общество, а през 1995 – Асоциация на лекарите-хомеопати. Излизат на български “Органон на целебното изкуство” на Ханеман и книгите на Г. Витулкас “Хомеопатия – медицина на новото хилядолетие”, “Науката хомеопатия” и “Здраве и болест – един нов модел” както и много други книги и справочници. Развитието продължава…

Самият Витулкас посещава София през 1996 г., след което български хомеопати получават възможността да повишават квалификацията си в Международната академия по класическа хомеопатия.

Българските курсове по хомеопатия са по програма, отговаряща на изискванията на ЕСН (Европейския съвет по хомеопатия). Преподавателите в тях са дипломирани в LССН лекари-хомеопати, които продължават образованието си в престижни европейски центрове.

“Тъй като се основава на един вечен и непоклатим природен закон, хомеопатията безспорно е пра- вилният метод на лечение, позволяващ да се постигне най-сигурното, бързо и трайно изцеление на болестите.” – д-р. Самуел Ханеман

“Хомеопатията подпомага еволюцията на човечеството като премахва патологичните изменения и ни оставя да се справяме само със своите естествени слабости.” – проф. Йоргос (Джордж) Витулкас

“Когато хората осъзнаят, че глобалните проблеми произтичат от индивидуалните и разберат, че излекуването на света зависи от излекуването на всеки от- делен човек, ще настъпи разцвет на хомеопатията.” – д-р Раджан Шанкаран

Хомеопатична онлайн аптека АВИТА

Пловдив, ул. “Димо Хаджидимов” 2

https://avita.bg

тел. +359 32 549198

Хомеопатични лекарства, суперхрани и хранителни добавки, натурална грижа за кожата, продукти за лична хигиена.

 • Поръчки 24/7: онлайн, по имейл и по Viber (0894 434614).
 • Хомеопатична детокс терапия (ХДТ): лекарства, статии и курсове.
 • Плащане: с банкова карта онлайн, по PayPal, Stripe или с наложен платеж.
 • Доставка: до всяко населено място у нас чрез Еконт за 1-2 работни дни.
 • Търсачка: на лекарства и симптоми на кирилица или латиница.
 • Обслужване на място: от 9 до 19 ч. в работни дни.
 • Академия АВИТА онлайн: безплатно самообразоване за всички.
 • Потенцираща машина: механична, за лекарства в потенции до 10М.
 • Клиенти от чужбина: изключително удобна за българите в ЕС.
Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.